FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Pisarz jako zawód. Uwagi o polu literackim w Polsce po 1989

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 2 (24)

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 151 - 159

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.010.3528

Autorzy

Katarzyna Trzeciak Orcid , Michał Sowiński

Abstrakt

Occupation: Writer. Notes on the Polish Literary Field after 1989

The article is based on the analysis of the recent study Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań which deals with the diagnosis of 25 years of Polish literature by using Bourdieu’s theory. The article comments the results of the study as well as proposes wider perspective for the sociology of literature. The main question in the text relates to the condition of the literary field and its main actors which are writers. The autonomy of literary field postulated by Bourdieu has a problematic status in Polish literature after 1989. Similar problems affects the writer’s habitus which depends on market regulations and other non-literary aspects. In the conclusion the article concerns different possibilities of using such problematic condition of the literary field for future activities of certain actors of the field.
 

Bibliografia

Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.

Czapliński P., W poszukiwaniu suwerenności, http://tygodnik.onet.pl/kultura/w-poszukiwaniu-suwerennosci/63m4f (dostęp: 20.06.2015).

Flaubert G., Listy, red. i przekł. W. Rogowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.

Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T., Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, Korporacja Ha!art, Kraków 2014.

Kopyt Sz., wybrani, http://www.ha.art.pl/prezentacje/28-poezja/1766-szczepan-kopyt-pick-up-your-microphones-teksty-z-antologii-rodzinna-europa-piec-minut-pozniej.html (dostęp: 20.06.2015).

Sobolewska J., Ile zarabia pisarz, dostęp na: http://sobolewska.blog.polityka.pl/2014/03/14/ile-zarabia-pisarz/ (dostęp: 20.06.2015).

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 151 - 159

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Occupation: Writer. Notes on the Polish Literary Field after 1989

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-1339-3400

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Trzeciak ( Autor) - 50%
Michał Sowiński ( Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1

Liczba pobrań: 0