FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Od kina atrakcji do gier z czasem

Data publikacji: 27.08.2019

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 129 - 134

Autorzy

Patrycja Włodek
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, ss. 330.

Bibliografia

Elsaesser T., Kino maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej, przeł. M. Przylipiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwa- dzieścia lat później, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.

Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Łódź 2018.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2019, s. 129 - 134

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Od kina atrakcji do gier z czasem

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Patrycja Włodek
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Publikacja: 27.08.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Patrycja Włodek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 978

Liczba pobrań: 750