FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Nie jestem troglodytą

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 1 (23)

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 79 - 89

Autorzy

Michał Rydlewski Orcid

Abstrakt

Recenzja książki Piotra Nowaka, Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, Warszawa, 2014.

Słowa kluczowe

Bibliografia


Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 79 - 89

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

Nie jestem troglodytą

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0001-7055-1252

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wrocław, Polska);

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Rydlewski ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 0