FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Natura jako medium obrazów

Data publikacji: 05.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 34 - 42

Autorzy

Beata Frydryczak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Adorno, T.W., Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Belting, H., Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.

Belting, H., Miejsce obrazów, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 2000, nr XI.

Berleant, A., Art and Engagement, Philadelphia 1991.

Hegel, G.W.F., Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964.

Kant, I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Simmel, G., Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006.

Szkoła Rittera. Studia z filozofii niemieckiej, tom 2, red. S. Czerniak, J. Rolewski, Toruń 1996.

The Lyotard Reader, red. A. Benjamin, Oxford 1991.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 34 - 42

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Natura jako medium obrazów

Autorzy

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 05.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Beata Frydryczak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 50

Liczba pobrań: 0