FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Mobilizacje na Uniwersytetach. Blokaż czy demokracja na banlieues?

Data publikacji: 29.09.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 3 (25) , s. 198 - 211

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.013.4082

Autorzy

Kamil Lipiński
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0001-5109-3698 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Mobilizations at the Universities. Blocage or democracy in the banlieues?

The article examines the specific forms of mobilization of the students in the banlieues during occupation of the Universities (specifically University of Paris 8 and University of Paris 13) in 2007-2008 in response to the idea of introducing privatization of the Universities in France. One of reason of emergence radical forms of resistance was an attempt to challenge the increasing discourse of marginalization of the banlieues. A closer look on the underlying premises of the strike enabled to reveal the democratic claims of the strikers in the background of the previous riots in the suburbs and their representations in visual culture. Among the forms of occupation, the most specific one was blocage characterized as the space, where instead of lectures there was a possibility of sharing ideas of democratic values during organized Assemblée Généralle. The result of this radical, long-lasting strike was the temporary establishment of sovereign and autonomic space where the official power had no right to intervene. Ultimately, the strike resulted in the successful abolition of the rent of the University to the private investors.

 

Bibliografia

Badiou A., Le Réveil de L’Histoire, Nouvelles Éditions Lignes, Paris 2011.

Balibar É., The Nation Form: History and Ideology, [w:] É. Balibar, I. Walerstein, Nation, Class: Ambiguos Identities, przeł. Ch. Turner, Verso, London–New York.

Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.

Buchowski M., Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem, [w:] H. Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Naukowe Fundacji Humaniora, Poznań 2008.

Derrida J., The Other of Democracy, the “By Turns”: Alternative and Alternation, [w:] idem, Two Essays on Reason, Stanford University Press, Stanford 2005.

Derrida J., The Reason of the Strongest, [w:] idem, Two Essays on Reason, Stanford University Press, Stanford 2005.

Générations Rebelles, numer specjalny „Le Monde” 2014, no. 7.

Haegel F., Rey H., Sintomer Y., Xenophobie en banlieue. Effets et expressions, Logiques Politiques, Paris 1999.

http://www.jcr-red.org/spip.php?rubrique211 (data dostępu: 12.11.2013).

Negri A., Hardt M., Rzecz-pospolita, przeł. Praktyka Teoretyczna, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2012.

Neymann E., Wprowadzenie, [w:] P. Bourdieu, J.-C. Passseron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

Sassen S., Haacke H., On the Spaces of Occupation, „Art Forum”, January 2012.

Wacquant L., French ‘Banlieues’ and Black American Ghetto: From Conflation to Comparison, „Qui Parle”, Spring 2006.

Žižek S., Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2010.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 198 - 211

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Mobilizations at the Universities. Blocage or democracy in the banlieues?

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5109-3698

Kamil Lipiński
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0001-5109-3698 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Publikacja: 29.09.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Kamil Lipiński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1840

Liczba pobrań: 960