FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Medium - między sztuką i naturą

Data publikacji: 05.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 17 - 33

Autorzy

Mateusz Salwa
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4988-8912 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Alberti, L.B., O malarstwie, tłum. L. Winniczuk, Wrocław 1963.

Arasse, D., Le detail. Pour une historie repprochee de la peinture, Paris 1996.

Arnauld, A., Nicole, P., Logika, czyli sztuka myślenia, tłum. S. Rohmanowa, Warszawa 1958.

Bacon, F., Novum organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955.

Białostocki, J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl II, Warszawa 1987.

Bryson, N., Looking at the Overlooked, Cambridge 1990.

Eco, U., A Theory of Semiotics, Bloomington 1976.

Grabska, E., Morawska, H., Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1977.

Hegel, G.W.F., Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964.

Lamy, B., Perspective Made Easier, London 1710.

Marin. L., Przedstawienie i pozór, tłym. P. Mościcki, ‘Sztuka i Filozofia” 2005, nr 26.

Mitchell, W.J.T., Picture Theory, Chicago 1994.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku, Gdańsk 2001.

Nycz, R., Tekstowy świat, Warszawa 1995.

Panofsky, E., Renaissance and Renascences in Wester Art, Uppsala 1960.

Podro, M., Depiction, New heaven-London, 1998.

Puttfraken, T., The Discovery of Pictoral Composition. Theories of Visual Order In Painting 1400-1800, New Heave, 2000.

Schopenhauer, A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, tom 2, tłum. J. Garewicz, Kęty 2004.

Teoretycy, historiografowie I artyści o sztuce 1600-1700, red. M. Poprzęcka, A. Zięba, Warszawa 1994.

Żelazny, M., Źródłowy sens pojęcie estetyka, Toruń 1994.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 17 - 33

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Medium - między sztuką i naturą

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4988-8912

Mateusz Salwa
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4988-8912 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 05.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Mateusz Salwa (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 47

Liczba pobrań: 0