FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Kategoria doświadczenia w badaniach rytuału

Data publikacji: 09.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 152 - 165

Autorzy

Jacek Jan Pawlik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2142-9976 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Deleuze G., Guatarri F., Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.

Dewey J., Art as Experience, New York 1934.

Dilthey W., Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

Gennep A van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa 2006.

Hertz R., Sociologie religieuse et folklore, Paris 1970 .

Krąpiec M.A., Doświadczenie, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Nizet J., N. Rigaux, La sociologie de Erving Goffman, Paris 2005.

Pawlik J.J., Expérience sociale de la mort. Étude des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo, Fribourg 1990.

Pawlik J.J., Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006.

Schütz A., The Phenomenology of the Social World, Evanston 1967.

Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology, red. M. Jackson, Bloomington 1996.

Throop C.J., Articulating Experience, „Anthropological Theory” 2003, vol. 3, nr 2.

Turner V., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.

Turner V., The Anthropology of Performance, New York 1986.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 152 - 165

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kategoria doświadczenia w badaniach rytuału

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2142-9976

Jacek Jan Pawlik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2142-9976 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publikacja: 09.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jacek Jan Pawlik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 46

Liczba pobrań: 0