FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Hegel bez głowy: pluralizm w humanistyce i jak go przezwyciężyć

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 193 - 203

Autorzy

Maciej Stroiński
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2008.

Bielik-Robson A., Faux pas albo błąd życia: Blanchot między Heideggerem a Freudem, w: Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna, red. P. Mościcki, Warszawa 2007.

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.

Deleuze G., Guattari F., Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, przeł. R. Hurley, M. Seem, H.R. Lane, Minneapolis 1983,

Deleuze G., Guattari F/, 1227 – Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1–3.

Fink B., The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance, Princeton 1997

Girard R., Sacrum i przemoc, t. 1, przeł. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993

Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, przeł. S.F. Nowicki, Warszawa 2002

Hegel G.W.F., Nauka logiki, t. 1, przeł. A. Landman, Warszawa 1967.

Helman A., Ostaszewski J., Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2008

Lacan J., Écrits: The First Complete Edition in English, przeł. B. Fink, współpraca H. Fink,

Lacan J., Le Séminaire, livre VII: L’éthique de la psychanalyse, 1959–1960, red. J.-A. Miller, Paris 1986,

Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa

Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, przeł., przedm. E. Karolczuk, Warszawa 2006

Marx K., Engels F., Manifest der Kommunistischen Partei, [on-line:] http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm.

Marx K., Engels F., The Communist Manifesto, przeł. S. Moore, red., wstęp D. McLellan, Oxford–New York 2008.

Oliver E.S., ‘Cock-A-Doodle-Doo!’ and Transcendental Hocus-Pocus, „The New England Quarterly” 1948, vol. 21, nr 2.

R. Grigg, New York–London 2006.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przeł., wstęp M.A. Cichocki, Kraków– Warszawa 2000

Siemek M.J., Hegel i filozofia, Warszawa 1998,

Vattimo V., Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 2003, nr 5

Wittgenstein L., O pewności, przeł., posłowie B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł., wstęp B. Wolniewicz, Warszawa 2006,

Wodziński C., Heidegger i problem zła, Gdańsk 2007,

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 193 - 203

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Hegel bez głowy: pluralizm w humanistyce i jak go przezwyciężyć

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maciej Stroiński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 43

Liczba pobrań: 0