FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Gra w literaturę. Warunki produkcji literackiej w Polsce

Data publikacji: 31.07.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 2 (24) , s. 126 - 139

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.008.3526

Autorzy

Alicja Palęcka
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Fundacja Korporacja Ha!art
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Game of Literature. Conditions of Literary Production in Poland

The aim of the article is to reflect on the ‘double life’ of writers in Poland. Bernard Lahire’s concept is employed to clarify writers’ position in the field of literature and in the system of work and employment. The article is based on qualitative data gathered during the project Pierre Bourdieu and Polish literature after 1989. Interviews with 74 Polish writers present the consequences of writers’ unstable condition for literary production in Poland, main agents influencing their situation, as well as some, however scarce, ideas for systemic strategies of improvement.
 

Bibliografia

Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2007.

Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T., Literatura w Polsce po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2014.

Lahire B., The Double Life of Writers, przeł. G. Wells, „New Literary History” 2010, nr 41, s. 443–465.

Lorey I., Virtuosos of Freedom: On the Implosion of Political Virtuosity and Productive Labour, przeł. M. O’Neill, [w:] G. Rauning, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, MayFly Books, London 2011, s. 79–90.

Malanowska K., Co wolno wojewodzie, to nie pisarzowi, „Dziennik Opinii”, 2.03.2014, http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20140302/co-wolno-wojewodzie-nie-pisarzowi (data dostępu: 1.02.2015).

Malanowska K., Pisarzu, pisarko, dołącz do nas!, „Dziennik Opinii”, 12.05.2014, http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20140512/pisarzu-pisarko-dolacz-do-nas (data dostępu: 1.02.2015).

Palęcka A., O biednych i oszukanych, czyli pisanie to też praca, „Dziennik Opinii”, 31.03.2014, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20140331/o-biednych-i-oszukanych-czyli-pisanie-tez-praca (data dostępu: 1.02.2015).

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, przeł. K. Czarnecki, P. Kaczmarski,

M. Szlinder, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Varga K., Ja piszę tylko dla hajsu, czyli Malanowska obrażona, Wyborcza.pl, 11.03.2014, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,136810,15604221,Ja_pisze_tylko_dla_hajsu__czyli_Malanowska_obrazona.html (data dostępu: 1.02.2015).

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 126 - 139

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Game of Literature. Conditions of Literary Production in Poland

Autorzy

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Fundacja Korporacja Ha!art

Publikacja: 31.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Alicja Palęcka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1908

Liczba pobrań: 879