FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Cosmopolitanism with a human rights face

Data publikacji: 04.04.2018

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 140 - 145

Autorzy

Michał Buchowski
Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
European University Viadrina Frankfurt (Oder), Germany
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Beck U., The Cosmopolitan Vision, Polity Press, Cambridge 2006.

Buchowski M., Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the “Refugee Crisis”: The Case of Poland, “Český lid” 2016,vol.103, pp. 51–67.

Buchowski M., A New Tide of Racism, Xenophobia, and Islamophobia in Europe: Polish Anthropologists Swim Against the Current, “American Anthropologist” 2017, vol. 119,
no. 3, pp. 519–523 (online preprint – DOI: 10.1111/aman.12915).

Cameron D., PM’s Speech at Munich Security Conference, 2011,https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference (access: 1.08.2017).

CBOS, Stosunek do przyjmowania uchodźców (Komunikat z badań nr 44/2017) [Attitude towards refugees (Research communique no. 44/2017)], Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2017.

Geertz C., The Interpretations of Cultures: Selected Essays, Basic Books, New York 1973.

Hannerz U., Cosmopolitans and Locals in World Culture, “Theory, Culture and Society” 2010, vol. 7, no. 2–3, pp. 237–251.

Gingrich A., Frontier Myths of Orientalism: The Muslim World in Public and Popular Cultures of Central Europe, in: B. Baskar, B. Brumen (eds.), Mediterranean Ethnological Summer School, vol. 2, Inštitut za multikulturne raziskave, Ljubljana 1998, pp. 99–127.

Grillo R.D., Cultural Essentialism and Cultural Anxiety, “Anthropological Theory” 2003,
vol. 3, no. 2, pp. 157–173.

Hertzinger R., ‘Multikulturalismus’ und ‘Leitkultur’ sind Irrwege [‘Multiculturalism’ and ‘Dominant Culture’ are Wrong Ways]. “Welt Online”,22.10.2010, https://www.welt.de/kultur/article10454526/Multikulturalismus-und-Leitkultur-sind-Irrwege.html (access: 2.08.2017).

Kaczyński o uchodźcach: cholera, dezynteria, pasożyty![Kaczyński about Refugees: Cholera, Dysentery, Parasites], “Super Express”, 14.10.2015, http://www.se.pl/ wiadomosci/polityka/kaczynski-o-uchodzcach-cholera-dezynteria-pasozyty_703198.html (access: 3.08.2017).

Kalb D., Introduction: Headlines of Nation, Subtexts of Class: Working Class Populism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe, w: D. Kalb, G. Halmai (eds.), Headlines of Nation, Subtexts of Class: Working Class Populism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe, Berghahn Books, New York–Oxford 2011, pp. 1–63.

Nussbaum M., Patriotism and Cosmopolitanism, “Boston Review” 1994, vol. 19, no. 5,
pp. 3–16.

Pawłowicz K., 2017, https://www.facbook.com/KrystynaPawlowicz/posts/1545644758841240 (access: 1.08.2017).

Pawłowska D., Ilu uchodźców znalazło w Polsce schronienie?, BiQDATA, 2.02.2017, http://biqdata.wyborcza.pl/ilu-uchodzcow-znalazlo-w-polsce-schronienie (access: 4.08.2017).

Pieniążek P., Przeciwieństwem kosmopolityzmu nie jest nacjonalizm, tylko codzienne życie (rozmowa z Charlesem Kingiem) [An Opposite to Nationalism is not Cosmopolitism but Everyday Life (a conversation with Charles King)], “Krytyka Polityczna”, 13.07.2017, http://krytykapolityczna.pl/swiat/nacjonalizm-kosmopolityzm-king/ (access: 1.08.2017).

Rapport N., Stade R., Cosmopolitan Turn – or Return? [A Debate], “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” 2007, vol. 15, no. 2, pp. 223–235.

Rorty R., Solidarity or Objectivty?, w: M. Krausz (ed.), Relativism: Interpretation and Confrontation, Notre Dame University Press, Notre Dame 1989, pp. 167–183.

Stolcke V., Talking Culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe, “Current Anthropology” 1995, vol. 35, no. 1, pp. 1–24.

Stummer K.,Forgotten Refugees: Chechen Asylum Seekers in Poland, “Krytyka Polityczna
& European Alternatives”, 11.02.2016, http://politicalcritique.org/cee/poland/2016/forgotten-refugees-chechen-asylum-seekers-in-poland/ (access: 3.08.2017).

Vertovec S., Super-diversity and its Implications, “Racial and Ethnic Studies” 2007, vol. 30, no. 6, pp. 1024–1054.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2018, s. 140 - 145

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Cosmopolitanism with a human rights face

Autorzy

Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

European University Viadrina Frankfurt (Oder), Germany

Publikacja: 04.04.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Buchowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1657

Liczba pobrań: 808