FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Constructing African future: Africa and African people in Polish science fiction of the socialist era

Data publikacji: 09.2021

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”, s. 479 - 495

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.033.14353

Autorzy

Dariusz Brzostek
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Kulturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3 87-100 Toruń
https://orcid.org/0000-0001-8094-5159 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper’s main objective is to analyse the visions of an African future in the Polish Socialist Era science fiction. Speculative fiction played an important part in the cultural landscape of socialist Poland, being integral to the popular culture as well as to communist propaganda. The image of a communist future was a major motif in the early Socialist Era science fiction narratives and also the impressive political forecast of the final worldwide triumph of the Communist Party. These narratives also included some interesting examples of the African future and the African people in the futuristic communist world: the Black communist and astronaut, Hannibal Smith, as the main character of The Astronauts [Astronauci, 1951] by Stanisław Lem; the African astronauts in The Magellanic Cloud [Obłok Magellana, 1955] by Stanisław Lem and the story of the African slaves’ rebelion against the capitalists on the space station Celestia in the novel by Krzysztof Boruńand Andrzej Trepka The Lost Future [Zagubiona przyszłość, 1953]. Lem’s novels were also adapter into films: The Magellanic Cloud as The Voyage to the End of the Universe (Ikarie XB-1, 1963, directed by Jindřich Polák), The Astronauts as First Spaceship on Venus (Der schweigende Stern, 1960, directed by Kurt Maetzig) – in which the Nigerian actor, Julius Ongewe, appeared as a very first African astronaut in the history of cinema.

 

Article translated by Ewa Bodal

Bibliografia

Balicki J., Apartheid. Studium prawno-polityczne rasizmu w Afryce Południowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Bobrowska H.H., Czarna Afryka w poszukiwaniu drogi przyszłości, “Przegląd Socjologiczny” 1975, no. 26, pp. 175–218.
Boruń K., Małe zielone ludziki, vol. 1–2, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1985.
Boruń K., Trepka A., Zagubiona przyszłość, Solaris, Stawiguda 2013.
Chodubski A., O polskim stereotypie Afryki oraz jego zmienności, “Forum Politologiczne” 2006, no. 3, pp. 13–37.
Dobosiewicz Z., Łętocha T., Malinowski M., „Białe imperium” Południowej Afryki, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
Kijowski A., Widmo krąży, “Życie Literackie” 1954, no. 6, p. 7.
Knopek J., Polityka państwa polskiego wobec krajów rozwijających się w świetle planu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 1973 r., “Studia Gdańskie” 2013, no. XXXIII, pp. 111–129.
Knopek J., Ratke-Majewska A., Polityka Polski wobec państw Afryki Subsaharyjskiej w świetle planu pracy Departamentu MSZ na 1969 rok, “Cywilizacja i Polityka” 2014, no. 12, pp. 176–186.
Kostecki W. (ed.), Stosunki Polski z Afryką 1945–1970. Chronologia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1972.
Lem S., Astronauci, Czytelnik, Warszawa 1970.
Lem S., Dokąd idziesz, świecie? [in:] idem, Wejście na orbitę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
Lem S., Imperializm na Marsie, “Życie Literackie” 1953, no. 7, p. 3.
Lem S., Kryształowa kula [in:] idem, Sezam i inne opowiadania, Iskry, Warszawa 1955.
Lem S., O granicach postępu technicznego [in:] idem, Wejście na orbitę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962, p. 200.
Lem S., Obłok Magellana, Iskry, Warszawa 1967.
Lem S., Science fiction [in:] idem, Wejście na orbitę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
Lem S., Wejście na orbitę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
Łętocha T. (ed.), Polityka zagraniczna państw afrykańskich. Zbiór dokumentów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1970.
Łopatka A., Idee XXII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, “Przegląd Zachodni” 1961, no. 6.
Marx K., The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, transl. by S.K. Padover, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ (accessed: 5.05.2021).
Referat Sprawozdawczy Komitetu Centralnego KPZR [in:] XXII Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Warszawa 1961.
Rezolucja Zjazdu Literatów w Szczecinie, “Kuźnica. Tygodnik Społeczno-Literacki” 1949, no. 5.
Saperska Z., Rola Wszechnicy Radiowej. 18 III 1950 r., Archiwum Państwowe w Szczecinie, Komitet do spraw Radia i Telewizji 474/23.
Sokorski W., Literatura i sztuka Polski Ludowej, “Wiedza i Życie” 1951, no. 2.
Sokorski W., Nowa literatura w procesie powstawania (Referat wygłoszony na Zjeździe Związku Zawodowego Literatów), “Odrodzenie” 1949, no. 6.
Szulc P., „Instrument wychowania człowieka socjalizmu”. Polskie Radio Szczecin w latach 1949–1955 [w:] P. Knap (ed.), Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2016, pp. 115–136.
Trepka A., Totem leśnych ludzi, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980.
Wiśniewski-Snerg A., Trzecia cywilizacja, C&T, Toruń1998.
Zajączkowski A., Plemię, rasa, socjalizm. Studia nad ideologią współczesnej Afryki Zachodniej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
Zajączkowski A., Z zagadnień ideologii współczesnej Afryki Zachodniej, “Przegląd Socjologiczny” 1965, no. 19 (1), pp. 102–118.
Żwikiewicz W., Druga jesień, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2021, s. 479 - 495

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Constructing African future: Africa and African people in Polish science fiction of the socialist era

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8094-5159

Dariusz Brzostek
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Kulturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3 87-100 Toruń
https://orcid.org/0000-0001-8094-5159 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Kulturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3 87-100 Toruń

Publikacja: 09.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dariusz Brzostek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 599

Liczba pobrań: 419