FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Ciało obrazu jako od-dalenie według Marleau-Ponty’ego, Beltinga i Maina

Data publikacji: 05.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 7 - 16

Autorzy

Iwona Lorenc
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Barbaras, R., Le tournant de l’experience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty, Libraire Philosophique J. Vein, Paris 1998.

Belting, H., Bild-Anthropologie, Munchen 2001.

Belting, H., Obraz i jego media. Próba atropologiczna, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, 2000, nr 11.

Marin, L., Des pouvoirs de l’image, Paris 1993

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 7 - 16

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Ciało obrazu jako od-dalenie według Marleau-Ponty’ego, Beltinga i Maina

Publikacja: 05.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Iwona Lorenc (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 48

Liczba pobrań: 0