FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Audiosfera w kulturze współczesnej

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 62 - 74

Autorzy

Tomasz Misiak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań
https://orcid.org/0000-0001-9656-9610 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Pynchon T., Tęcza grawitacji, przeł. R. Sodół, Warszawa 2001.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992.

Carapezza P.E., Mundana tragoedia. Dekompozycja universum dźwiękowego, w: O dekompozycji, red. Schaffer B., Chylińska T., „Forum Musicum” nr 4, Kraków 1969.

McLuhan M., Wybór Tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.

Chomiński M., Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku, „Muzyka” 1956, nr 3.

Lindstedt I., Jak dobrnęliśmy do sonoryzmu i jak z niego wybrnąć?, „Glissando” 2005, nr 4.

Paja-Stach J., Dzieła otwarte w twórczości kompozytorów XX wieku, Kraków 1992, s. 15.

Janczewska-Sołomko K., Zachować dźwięk. Katalog wystawy w Bibliotece Narodowej, Warszawa 2000

Gołaszewska M., Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa–Kraków 1997.

Peiper T., Radiofon, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Siwak W., Estetyka Rocka, Warszawa 1993, zwłaszcza rozdział Produkcja Rocka oraz: idem, Audiosfera na przełomie stuleci, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Kominek M., Zaczęło się od fonografu..., Kraków 1986.

Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

Misiak T., Extra Ear: On the Cyborgisation of Contemporary Audio Art, „ Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2005, v. VII (XVI).

Fubini E., Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997.

Stockhausen K., Pięć muzycznych rewolucji od roku 1950, przeł. J. Topolski, „Glissando” 2005, nr 4.
 

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 62 - 74

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Audiosfera w kulturze współczesnej

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9656-9610

Tomasz Misiak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań
https://orcid.org/0000-0001-9656-9610 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tomasz Misiak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 43

Liczba pobrań: 0