FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Audiofilskie fantazje i konstruowanie pragnienia

Data publikacji: 11.12.2017

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 2 (32), s. 139 - 155

https://doi.org/10.4467/20843860PK.17.010.7358

Autorzy

Krzysztof Abriszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Audiophile Fantasies and the Construction of Desire

In the text, I analyze audiophiles’ posts from Internet forums using four different theoretical traditions: Peter Berger’s and Thomas Luckmann’s sociology of knowledge, Slavoj Žižek’s theory of ideology, Social Construction of Technology approach – SCOT (Trevor J. Pinch and Wiebe Bijker) and Actor-Network Theory – ANT (Bruno Latour and John Law). I argue to view audiophile Internet forums as dynamic symbolic universes, borrowing the term from Berger and Luckmann. Although they are self-described as spaces for information exchange, in fact they are key forces in fabrication of audiophile fantasies centered around extraordinary esthetic experiences. In the article, I analyze examples of constructing of the desire and of the fantasies. Following Žižek, I claim that the function of the fantasy is the ordering of the social worlds. I read this literally, not as a epistemological sorting things out according to certain categories, but I view fantasy as a blueprint for heterogenic engineering (in ANT’s sense) done by an audiophile in his or her (these  are usually males) direct material environment.
The observations are grouped according to three analytical steps offered by the SCOT approach – interpretive flexibility, closure and stabilization and connection to wider context. However, while SCOT was concentrated on single technological artifacts, I suggest to focus on heterogenic assemblage operated by an audiophile.
In the end it is argued that such a mechanism of permanent and endlessly renewing fabricating of audiophile fantasies directly contributes to the circulation of consumerist capitalism.

Bibliografia

Abriszewski K., My jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy. Reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, „Filozofia i Nauka” 2016, nr 4, s. 191–215.

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008.

Berger P., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983.

Clark A., Chalmers D., Umysł rozszerzony, przeł. M. Miłkowski, w: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 2008, s. 343–357.

DeLanda M., A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, Continuum, London 2007.

Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, przeł. T. Kaszubski, Wydawnic­two Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

Deleuze G., Guattari F., Tysiąc plateau, przeł. J. Bednarek, Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Foucault M., Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW, Warszawa 1977.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.

Latour B., We Have Never Been Modern, Harvard University Press, Cambridge, MA 1993.

Law J., Uwagi na temat teorii aktora-sieci: wytwarzanie ładu, strategia i heterogeniczność, przeł. K. Abriszewski, w: E. Bińczyk, A. Derra (red.), Studia nad nauką i technologią, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 215–237.

Mitterer J., Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.

Moore J.W., Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Verso, London–New York 2015.

Muszyński Z., Umysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, „nauka rozszerzona”, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2015, t. 3, s. 265–280.

Pinch T.J., Bijker W.E., The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other, w: W.E. Bijker, Th.P. Hughes, T.J. Pinch (red.), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, The MIT Press, Cambridge–London 1993, s. 17–50.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2007.

Wallerstein I., Historical Capitalism with Capitalist Civilization, Verso, London–New York 2003.

Žižek S., Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Žižek S. (red.), Mapping Ideology, Verso, London–New York 1994.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2017, s. 139 - 155

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Audiophile Fantasies and the Construction of Desire

Autorzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

Publikacja: 11.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Abriszewski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1317

Liczba pobrań: 929