FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Agent literacki jako nowy aktor w polskim polu literackim po 1989 roku

Data publikacji: 31.07.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 2 (24) , s. 140 - 150

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.009.3527

Autorzy

Ewelina Sasin
Korporacja Ha!art, ul. Retoryka 17/16, 31-108 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Literary Agent’s as a New Actor in Polish Literary Field after 1989

This article aims for determining the role and operating methods of literary agents who appeared as new actors within the structure of Polish literature after 1989. It presents relations between literature and business within the context of cooperation between agents and writers, the latter using the former’s services as a means for their functioning in the Polish publishing market that strives for professionalization. The theme of the article is a literary agent as a writer’s alter ego: on the one hand, overshadowed by the writer, but on the other – still considerably influencing their client’s economic, marketing and legal situation.
This dissertation uses terminology and analytical tools developed by Pierre Bourdieu presented in his paper Rules of Art. The paper shall be based on an analysis of six in-depth interviews with literary agents as well as on results of a research report developed within the framework of the project entitled Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu (Polish literature after 1989 in light of Pierre Bourdieu’s theory).
 

Bibliografia

2013 Guide to Literary Agents, New York Times, New York 2014.

Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.

Dobrołęcki P. (red.), Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989–2009), Biblioteka Analiz, Warszawa 2010.

Instytut Książki, Agencje literackie, http://www.instytutksiazki.pl/agencje-literackie,rynek-ksiazki.html (data dostępu: 28.11.2014).

Instytut Książki, Rynek książki w Polsce 2013, http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_2013.pdf (data dostępu: 28.11.2014).

Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T., Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Korporacja Ha!art, Kraków 2014.

Mały rocznik statystyczny Polski 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Sobolewska J., Ile zarabia pisarz?, http://sobolewska.blog.polityka.pl/2014/03/14/ile-zarabia-pisarz/ (data dostępu: 28.11.2014).

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 140 - 150

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Literary Agent’s as a New Actor in Polish Literary Field after 1989

Autorzy

Korporacja Ha!art, ul. Retoryka 17/16, 31-108 Kraków

Publikacja: 31.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ewelina Sasin (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1915

Liczba pobrań: 1273