FAQ

International Journal of Contemporary Management

Logo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

The Concept of the Ambidextrous Organization: Systematic Literature Review

Data publikacji: 06.04.2018

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 77 - 97

https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.005.8384

Autorzy

,
Andrzej Lis
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
Wszystkie publikacje autora →
,
Barbara Józefowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska
Wszystkie publikacje autora →
,
Mateusz Tomanek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Patrycja Gulak-Lipka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Tło badań. „Oburęczność” organizacyjna zaliczana jest do najnowszych koncepcji zarządzania rekomendowanych w celu radzenia sobie z turbulencją i wielowymiarowością otoczenia organizacyjnego. Idea łączenia zmian organizacyjnych o charakterze ewolucyjnym i radyklanym wydaje się bardzo atrakcyjna, ale jednocześnie trudna do wdrożenia. Pomimo że koncepcja ta jest szeroko analizowana w literaturze przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu od ponad 20 lat, w dalszym ciągu pozostaje interesującym obszarem badań naukowych.
Cele badań. Celem artykułu jest analiza wkładu literatury przedmiotu w rozwój koncepcji organizacji oburęcznej (ambidexterous organization) oraz zidentyfikowanie kluczowych problemów i trendów badawczych. Proces badawczy został ukierunkowany na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jakie są najważniejsze publikacje naukowe, które przyczyniły się do rozwoju koncepcji organizacji oburęcznej? (2) Jakie są kluczowe tematy i trendy w obrębie pola badawczego?
Metodyka. Do realizacji celu pracy zastosowano metodę systematycznego przeglądu literatury. Źródłem danych w procesie doboru próby badawczej była baza Scopus.
Kluczowe wnioski. Analiza słów kluczowych oraz treści abstraktów i artykułów zakwalifikowanych do próby badawczej wskazuje na cztery główne obszary zainteresowania w obrębie pola badawczego: (1) ideę i koncepcję oburęczności organizacyjnej, (2) kontekst organizacyjny i zarządzania, w którym badane są założenia koncepcji, (3) innowacje, procesy organizacyjnego uczenia się i kreatywność oraz (4) zarządzanie strategiczne.

Bibliografia

Agostini, L., Filippini, R. & Nosella, A. (2014). Ambidextrous organization and innovative performance: Testing the mediation of the internal networking. In: D. Carlucci, J.C. Spender, G. Schiuma (eds.), IFKAD 20149th International Forum on Knowledge Asset DynamicsKnowledge and Management Models for Sustainable Growth (pp. 1764–1784), Retrieved from: http://ualresearchonline.arts.ac.uk/7053/1/ProceedingsIFKAD2014_eBook.pdf (access: 6.03.2018).

Agostini, L., Nosella, A. & Filippini, R. (2016). Towards an integrated view of the ambidextrous organization: A second-order factor model. Creativity and Innovation Management25(1), 129–141.

Agostini, L., Nosella, A. & Filippini, R. (2017). Ambidextrous organization and knowledge exploration and exploitation: The mediating role of internal networking. International Journal of Business Innovation and Research14(1), 122–138.

Alcaide-Muñoz, C. & Gutierrez-Gutierrez, L.J. (2017). Six Sigma and organizational ambidexterity: A systematic review and conceptual framework. International Journal of Lean Six Sigma8(4), 436–456.

Bicen, P. (2007). Balancing exploration and exploitation in innovation management: The role of strategic orientations in ambidextrous organizations. Society for Marketing Advances Proceedings, 92–93.

Campanella, F., Del Giudice, M., Thrassou, A., & Vrontis, D. (2016). Ambidextrous organizations in the banking sector: An empirical verification of banks’ performance and conceptual development. International Journal of Human Resource Management, 1–31 (paper in press).

Cao, X., Zhang, X. & Xi, Y. (2011). Ambidextrous organization in harmony: multi-case exploration of the value of He Xie management theory. Chinese Management Studies5(2), 146–163.

Chebbi, H., Yahiaoui, D., Vrontis, D. & Thrassou, A. (2015). Building multiunit ambidextrous organizations: A transformative framework. Human Resource Management54, 155–177.

Chen, R.R. & Kannan-Narasimhan, R.P. (2015). Formal integration archetypes in ambidextrous organizations. R&D Management45(3), 267–286.

Czakon, W. (2011). Metoda systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji3, 57–62.

CzakonW. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach zarządzaniuOrganizacja i Kierowanie1(161)5162.

Duncan, R. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In: R.H. Killman, L.R. Pondy & D. Sleven (eds.), The Management of Organization (pp. 167–188). New York: North Holland.

Devins, G. & Kähr, C.N. (2010). Structuring ambidextrous organizations: Exploitation and exploration as a key for long-term success. In: L. Stadtler,‎ A. Schmitt,‎ P. Klarner,‎ Th. Straub (eds.), More than Bricks in the WallOrganizational Perspectives for Sustainable Success (pp. 60–67). Wiesbaden: Gabler.

Dover, P.A. & Dierk, U. (2010). The ambidextrous organization: Integrating managers, entrepreneurs and leaders. Journal of Business Strategy31(5), 49–58.

Durisin, B. & Todorova, G. (2012). A study of the performativity of the ambidextrous organization theory: Neither lost in nor lost before translation. Journal of Product Innovation Management29, 53–75.

Fernández-Pérez de la Lastra, S., Garcia-Carbonell, N., Martín-Alcázar, F. & Sán-
chez-Gardey, G. (2017). Building ambidextrous organizations through intellectual capital: A proposal. Intangible Capital13(3), 668–693.

Fink, A. (2005). Conducting Research Literature ReviewsFrom the Internet to Paper. Thousand Oaks: Sage Publications.

Frederick, R. (2015). Making innovation work: Ambidextrous organizations in the seniors housing and care industry. Seniors Housing & Care Journal23(1), 76–84.

Güttel, W.H., Konlechner, S.W., & Trede, J.K. (2015). Standardized individuality versus individualized standardization: The role of the context in structurally ambidextrous organizations. Review of Managerial Science9(2), 261–284.

Güttel, W.H. & Konlechner, S.W. (2009). Continuously hanging by a thread: Managing contextually ambidextrous organizations. Schmalenbach Business Review61(2), 150–172.

Jansen, J.J.P. (2008). Combining competence building and leveraging: Managing paradoxes in ambidextrous organizations. Advances in Applied Business Strategy10, 99–119.

Jiang, R. & Kortmann, S. (2014). On the importance of mediating dynamic capabilities for ambidextrous organizations. Procedia CIRP20(C), 85–92.

Leybourne, S.A. & Sainter, P. (2012). Advancing project management: Authenticating the shift from process to ‘nuanced’ project-based management in the ambidextrous organization. Project Management Journal43(6), 5–15.

Lis, A. (2017). Relacyjny wymiar zdolności organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej. Organizacja i Kierowanie2, 313–328.

Lis, A., Czerniachowicz, B., & Wieczorek-Szymańska, A. (2017). Leadership and corporate social responsibility: Topic research profiling. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands (pp. 59–74). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University.

Luo, Y.D. & Rui, H.C. (2009). An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies. Academy of Management Perspectives23(4), 49–70.

López Zapata, E., Garcia Muiña, F.E. & Garcia Moreno, S.M. (2012). From the learning to the ambidextrous organization: Theoretical evolution of organizational learning. Cuadernos de Administracion25(45), 11–37.

Mahmoud-Jouini, S.B., Charue-Duboc, F. & Fourcade, F. (2007). Multilevel integration of exploration units: Beyond the ambidextrous organization. In: G.T. Solomon (ed.), Academy of Management 2007 Annual Meeting ProceedingsAugust 382007PhiladelphiaDoing Well by Doing Good. [Briarcliff Manor, N.Y.]: Academy of Management.

Maier, J. (2015). The Ambidextrous OrganizationExploring the New While Exploiting the Now. London: Palgrave Macmillan.

March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science2, 71–87.

Markides, C. & Chu, W. (2009). Innovation through ambidexterity: How to achieve the ambidextrous organization? In: L.A. Costanzo, R.B. MacKay (eds.), Handbook of Research on Strategy and Foresight (pp. 324–342). Northampton: Elgar Publishing.

Martinich, L. (2005). Communicating the vision in an ambidextrous organization: Connecting with both sides of your brain. In: IEEE International Professional Communication Conference Proceedings (pp. 596–601).

Mirow, C., Hoelzle, K. & Gemuenden, H.G. (2008). The ambidextrous organization in practice: Barriers to innovation within research and development. In: Academy of Management 2008 Annual MeetingThe Questions We Ask. Academy of Management.

Mora Pabón, R. (2017). The ambidextrous organization: Relationship and characteristics with longevity from the perspective of dynamic capabilities. Espacios38(39).

Mora Pabón, R., Grueso Hinestroza, M.P. & Rodriguez Romero, C.A. (2017). Conceptualization of the ambidextrous organization: From the perspective of dynamic capabilities. Espacios38(34), 2.

Nayak, S. & Bhatnagar, J. (2016). Impact of commitment based HR practices on knowledge creation in ambidextrous organizations. Academy of Management Annual Meeting Proceedings1.

Nobelius, D. (2003). An ambidextrous organization in practice: Strategic actions in Ericsson’s management of ‘Bluetooth’. International Journal of Mobile Communications1(12), 57–90.

Okoli, C. & Schabram, K. (2010). A guide to conducting systematic literature review of information systems research. SproutsWorking Papers on Information Systems20(26). Retrieved from: http://sprouts.aisnet.org/10-26 (access: 4.03.2018).

O’Reilly III, C.A. & Tushman, M.L. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business Review82(4), 74–81.

OrłowskaA., MazurZ. & ŁagunaM. (2017). Systematyczny przegląd literaturyNa czym polega i czym się różni od innych przeglądówOgrody Nauk Sztuk7350363.

Parmentier, G. & Picq, T. (2016). Managing creative teams in small ambidextrous organizations: The case of videogames. International Journal of Arts Management19(1), 16–30.

Raisch, S. & Birkinshaw, J (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes and moderators. Journal of Management34(3), 375–409.

Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G. & Tushman, M.L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. Organization Science20(4), 685–695.

Raisch, S., Zimmermann, A. & Cardinal, L. (2012), A revised blueprint of the ambidextrous organization: Reuniting structural and contextual theories. In: Academy of Management 2012 Annual Meeting Conference Proceedings (pp. 1295–1300). Academy of Management.

Sarkees, M., Hulland, J., & Prescott, J. (2010). Ambidextrous organizations and firm performance: The role of marketing function implementation. Journal of Strategic Marketing18(2), 165–184.

Simon, F. & Tellier, A. (2008). Creativity and social networks in an ambidextrous organization. Revue Française de Gestion187(7), 145–159.

Sinha, S. (2016). Managing an ambidextrous organization: Balancing innovation and efficiency. Strategic Direction32(10), 35–37.

Tahar, S., Niemeyer, C., & Bouteiller, R. (2011). Transferral of business management concepts to universities as ambidextrous organizations. Tertiary Education and Management17(4), 289–308.

Tay, N.S.P. & Lusch, R.F. (2007). Agent-based modeling of ambidextrous organizations: Virtualizing competitive strategy. IEEE Intelligent Systems22(5), 50–57.

Tushman, M.L. & O’Reilly III, C.A., (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review38(4), 8–30.

Tushman, M.L. & O’Reilly III, C.A. (1999). Building ambidextrous organizations: Forming your own ‘skunk works’. Health Forum Journal, 42(2), 20–23.

Van Looy, B., Martens, T., & Debackere, K. (2005). Organizing for continuous innovation: On the sustainability of ambidextrous organizations. Creativity and Innovation Management14(3), 208–221.

Vorbach, S., Mueller, C., & Egger, K. (2016). Technology strategies and ambidextrous organizations. In: L. Pretorius, G.A. Thopil & Y. Hosni (eds.), IAMOT 2016 – 25th International Association for Management of Technology Conference ProceedingsTechnology – Future Thinking 2016 (pp. 1430–1446), University of Pretoria.

Wang, F. & Jiang, H. (2009). Innovation paradox and ambidextrous organization: A case study in development teams in air conditioner in Haier. Frontiers of Business Research in China3(2), 271–300.

Webster, J. & Watson, R.T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly26(2), xiii–xxiii.

Weng, C.S. (2016). Vacillation between the exploitation and the exploration of technology: Ambidextrous organization. Journal of Management34(2), 189–214.

Zakrzewska-BielawskaA. (2016a). Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnegoStudia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów148161174.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2016b). Paradoks eksploatacji i eksploracji – ambidexterity w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu420, 435–449.

Zakrzewska-BielawskaA. (2017). Ambidextrity jako zdolność dynamiczna odpowiedzi na niepewność otoczeniaStudia Oeconomica Posnaniensia5(9)174190.

Informacje

Informacje: International Journal of Contemporary Management, 2018, s. 77 - 97

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Concept of the Ambidextrous Organization: Systematic Literature Review

Autorzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Publikacja: 06.04.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Andrzej Lis (Autor) - 25%
Barbara Józefowicz (Autor) - 25%
Mateusz Tomanek (Autor) - 25%
Patrycja Gulak-Lipka (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 24

Liczba pobrań: 23