FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Wymiana literacka między Chinami a Polską: przegląd i perspektywy

Data publikacji: 12.2023

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 108 - 124

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.031.19022

Autorzy

Li Yinan
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
https://orcid.org/0000-0002-5777-6622 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Chinese-Polish literary exchanges: Overview and perspectives

Despite the great geographical distance between China and Poland, the two countries share a long and deep friendship. In recent years, literature has made frequent appearances at different levels of interactions and communications between China and Poland, demonstrating the unique role of literary exchanges in promoting the development of a relationship between two countries. This essay provides a systematic compendium, a comprehensive summary, and a multidimensional analysis of Chinese-Polish literary exchanges. Beginning with methodology, it introduces the purpose, subjects, range, levels, and theoretical tools of the study of two countries’ literary relations. Through a multi-dimensional study of literary reception, the Chinese-Polish literary exchange is divided into five periods: an early period of “mutual acquaintance”, a period of “initial development” in the first half of the 20th century, a period of “becoming mature” in the second half of the 20th century, a period of “increasing prosperity” in the new era, and a period of “new times” since 2012. The essay analyzes the contents, characteristics, and causes of Chinese-Polish literary exchanges in every period, objectively depicting the panorama of exchanges in literature between the two countries. On this basis, the patterns of Chinese-Polish literary exchanges are summarized from three dimensions: translation, imagology, and communication. Finally, suggestions are offered on how to effectively carry out the mutual promotion of Chinese and Polish literature in the future.

Bibliografia

Chen Lifeng 陈立峰, 中国现当代文学在波兰的译介和传播 [Tłumaczenie i rozpowszechnienie chińskiej literatury nowoczesnej i współczesnej], 中国比较文学[Chińska Komparatystyka] 2018, nr 2.

Yi Lijun, Recepcja literatury polskiej w Chinach [w:] Literatura polska w świecie, t. 3, Obecności, red. R. Cudak, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010.

Qian Linsen, Zhou Ning, 周宁[Wstęp] [w:] Ding Chao 丁超, Song Binghui 宋炳辉, 中外文学交流史: 中国-中东欧卷[Historia wymiany literackiej między Chinami a zagranicą. Chiny – Europa Środkowowschodnia], 山东教育出版社 [Wydawnictwo Edukacji w Shandong], Jinan 2015.

Tieghem van P., La littérature comparée, trans. Dai Wangshu 戴望舒, 吉林出版集团股份有限公司[Wydawnictwo Jilin Publishing Group Co.], Jilin 2010.

Lu Xun, 坟 [Cmentarz], 人民文学出版社 [Wydawnictwo Literatury Ludowej], Pekin 1980.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, s. 108 - 124

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Chinese-Polish literary exchanges: Overview and perspectives

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5777-6622

Li Yinan
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
https://orcid.org/0000-0002-5777-6622 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Li Yinan (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 169

Liczba pobrań: 183