FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

The Blood Antiquities Convention and Asian Cultural Property. A Remedy or Disappointment? The Case of Cambodia 

Data publikacji: 23.10.2019

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15, s. 133 - 140

https://doi.org/10.4467/23538724GS.19.010.11184

Autorzy

Julia Stepnowska
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

KONWENCJA Z NIKOZJI A AZJATYCKIE DOBRA KULTURY – ROZWIĄZANIE CZY ROZCZAROWANIE? PRZYKŁAD KAMBODŻY

Konwencja Rady Europy o przestępczości przeciwko dobrom kultury (konwencja z Nikozji) została  przyjęta 3 maja 2017 r. Bezpośrednią przyczyną jej opracowania stały się wzmożone zniszczenia na Bliskim Wschodzie i nielegalny handel dobrami kultury, szczególnie pochodzącymi z tego obszaru geograficznego, jednak należy przypomnieć o potrzebie rozbudowania środków międzynarodowej współpracy w zwalczaniu podobnych zjawisk dotykających również dobra kultury z Dalekiego Wchodu. Losy rzeźby Wojownika z Koh Ker opisane w niniejszym artykule stanowią przykład nielegalnego wywozu i handlu kambodżańskimi dobrami kultury. Warto zaznaczyć, że wiele podobnych obiektów nadal nie zostało zidentyfikowanych i może być dopuszczonych do obrotu. Pomimo niezadowalających efektów ratyfikacji wszystkich głównych aktów prawa międzynarodowego w zakresie ochrony dóbr kultury przez Kambodżę należy zwrócić uwagę na nowe możliwości w tym obszarze. Konwencja z Nikozji stanowi istotny element walki z przestępstwami przeciwko dziedzictwu. Jest otwarta również dla państw nieczłonkowskich, jak chociażby Japonia, której przedstawiciele uczestniczyli w opracowaniu dokumentu, zatem przystąpienie do niej powinno zostać rozważone przez pozostałe kraje z regionu. 

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, s. 133 - 140

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Blood Antiquities Convention and Asian Cultural Property. A Remedy or Disappointment? The Case of Cambodia 

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 23.10.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Julia Stepnowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1103

Liczba pobrań: 1037