FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Światło ze Wschodu. O Esejach nie całkiem polskich Tokimasy Sekiguchiego

Data publikacji: 03.01.2018

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 40 - 56

https://doi.org/10.4467/23538724GS.17.016.7942

Autorzy

Henryk Duda
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Light from the East. On “Eseje nie całkiem polskie” [Not Entirely Polish Essays] by Tokimasa Sekiguchi

The article discusses thoroughly the book “Eseje nie całkiem polskie” [Not Entirely Polish Essays] by Tokimasa Sekiguchi, a professor at Tokyo University of Foreign Studies. In his book, the author focuses on the issue of transculturality. The book consists of three parts. The first is mostly about historical and literary contexts. Sekiguchi writes about different aspects of works by Herbert, Miłosz and Szymborska. The second part is actually one essay entitled “Asia Does Not Exist”. Two issues are worthy of attention in this part. On the one hand, we can see Sekiguchi as a precursor of Postcolonial Studies; on the other, we see quite an original take on problems known from such classic works like “Orientalism” by E.W. Said. The third part of Sekiguchi’s book has a slightly different character. The essays here are more personal, and some of them could be read as a semi-literary works. A very thorough study of the essays leads the author of the article to the conclusion that the pivotal aspect of Sekiguchi’s work is a change of perspective: while Sekiguchi looks at Poland’s internal affairs from the outside, he has a lot to say to us, Poles and to other nations as well.

Bibliografia

T. Sekiguchi, Eseje nie całkiem polskie, Universitas, Kraków 2016

B. Morcinek, Spotkania polonistyk trzech krajów: Chiny – Korea – Japonia, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2 (6)

T. Splisgart, Studia polonistyczne w Japonii. Historia oraz perspektywy rozwoju, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, z. 3

Y. Kohanofusuki, Banka, przeł. T. Sekiguchi, Tōkyō 2013.

A. Mitsukiēvichi, Barādo to romansu, przeł. T. Sekiguchi, Tōkyō 2014.

S.I. Vitokyēvichi, Vitokatsi no gikyoku yonpen, Tōkyō 2015

S. An-Suki, Dibukku, przeł. M. Akao, V. Gonburōvichi, Burugunto kōjo Ivona, red. M. Nishi, Tōkyō 2015.

Ibashukiebitchi, Nisō Yoanna, przeł. T. Sekiguchi, Tōkyō 1997.

Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Shopan zenshokan 1816–1831 nen – Pōrando Jidai, przeł. T. Sekiguchi, M. Shigekawa, R. Hiraiwa, S. Nishida, Tokio 2011

Ch. Miuoshu, Pōrando bungakushi, przeł. T. Sekiguchi, Tōkyō 2006

T. Sekiguchi, Teksty polskie w kontekstach pozapolskich [w:] idem, Eseje nie całkiem polskie, Universitas, Kraków 2016

Ch. Miuoshu, Chesuwafu Miuoshu shishū, przeł. H. Ogura, red. T. Sekiguchi, M. Numano, Yokohama 2011.

T. Sekiguchi, Pōrando to tasha: bunka-retorikku-chizu, Tōkyō 2014.

W. Szymborska, Wielka liczba, Warszawa 1976

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, wyd. 6, t. 2, Warszawa 1989

W.M. Miller Jr., A Canticle for Leibowitz, New York 1959

J.S. Bystroń, Megalomania narodowa. Źródła – teorie – skutki, „Przegląd Współczesny” 1923, R. II, t. 7

D. Seweryn, Prehistoria, średniowiecze, romantyzm. W kręgu indoeuropejskich tematów mitologicznych. Od Dumézila do Słowackiego, Warszawa 2014

Zinkiw I., Bandura jak istorycznyj instrument, Kyjiw 2013

Wu Lan, Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 2 (18)

A. Pajdzińska, Dzieci Heraklita (poeci o czasie) [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995

Chwalba A., Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006

F. Chopin, Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009

W. Chlebda, Kiedy swój staje się obcym, „Etnolingwistyka” 2007, t. 19

Z. Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza, Kraków 2015

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, s. 40 - 56

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Light from the East. On “Eseje nie całkiem polskie” [Not Entirely Polish Essays] by Tokimasa Sekiguchi

Autorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 03.01.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Henryk Duda (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1489

Liczba pobrań: 856