FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Rebublika Chińska na Tajwanie – pytanie o status prawnomiędzynarodowy

Data publikacji: 18.01.2017

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 168 - 177

https://doi.org/10.4467/23538724GS.16.024.6181

Autorzy

Patrycja Łukasiewicz
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Republic of China on Taiwan – asking for the legal and international status

The Republic of China is the specific subject of International Law, because after many years of functioning formal and legal status of the island remains unregulated. According to the classical concept of state Taiwan has all three requirements necessary to be considered as a state organism. However, in situation where law and international relations have become very complicated and developed, it is not a sufficient condition to give recognition to the Republic of China as a full-fledged state creation. The necessity is the acknowledgement of the Republic of China by the international community, which was lost in the second half of the twentieth century. Many historical events politically oriented has contributed to this situation. Two major events of international importance relevantly complicated the situation of the Republic of China. The outbreak of civil war in China ended in 1949 with failure of the Kuomintang, as well as the Korean War in 1950. The first one lead to the rule of Mao Zedong’s and proclamation, on 1st October 1949, The People’s Republic of China on the mainland while the sovereign government of The Republic of China was established in Taiwan. Another important moment in the history of Taiwan was exclusion its representatives from the UN body in 1971, which resulted in 2 years of almost total political isolation of Taiwan. The problem of Taiwan and its representation in international organizations remain unsolved for decades, which is a precedent in international law.

Bibliografia

Sławiński R., Historia Chin i Tajwanu, Warszawa 2002, s. 134.

Antonowicz L., Status prawnomiędzynarodowy Republiki Chińskiej na Tajwanie [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997

Haliżak E., Antycypacja zmian porządku międzynarodowego [w:] Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, Warszawa 2005

Szuster R., ChRL – USA. Kryzys tajwański 1954 i 1958, Warszawa 1988

Ostaszewski P., ChRL i problem Tajwanu [w:] Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2011

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).

Burdelski M., Dziak W.J., Republika Chińska na Tajwanie a ONZ, Toruń 1998

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005

Fu-lan Lee, An Introduction to the History of Taiwan, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2014, z. 5

Ziętek A., Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997

Gawlikowski K., Dziak W.J., Perspektywa normalizacji stosunków ChRL z Tajwanem – szanse i zagrożenia [w:] Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, red. W.J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa 2012

Gacka Ł., Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój,ochrona środowiska,gospodarka niskoemisyjna, Kraków 2015.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, s. 168 - 177

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Republic of China on Taiwan – asking for the legal and international status

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 18.01.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Patrycja Łukasiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2053

Liczba pobrań: 5447