FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną

Data publikacji: 08.01.2015

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2014, Zeszyt 6, s. 199 - 225

Abstrakt

Protocol between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Democratic People’s Republic of Korea on validity of bilateral international agreements in relations between the Republic of Poland and the Democratic People’s Republic of Korea, signed at Pyongyang on 1 February 2007 (Dz. U. z 2014 r., poz. 492)

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2014, s. 199 - 225

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną

Autorzy

Publikacja: 08.01.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1530

Liczba pobrań: 778