FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Próba zrozumienia relacji międzyludzkich i rodzaje honoryfikatywności w Korei Południowej

Data publikacji: 15.06.2018

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 193 - 206

https://doi.org/10.4467/23538724GS.18.015.8734

Autorzy

Chang Il You
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice
https://orcid.org/0000-0003-1135-4923 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

An attempt to understand interpersonal relation and types of honorification in South Korea

In the first part of the article, the author attempts to the understand interpersonal relation in South Korea. This chapter analyses the complexity of the interpersonal relation in Korea. The second chapter is about research types of Korean honorification. Korean honorification is divided into three (subject-honorific speech, object-honorific speech, hearer-honorific speech). In terms of Sociolinguistics, the article finds a way to understand honorification in the category of the Polish culture.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, s. 193 - 206

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

An attempt to understand interpersonal relation and types of honorification in South Korea

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1135-4923

Chang Il You
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice
https://orcid.org/0000-0003-1135-4923 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice

Publikacja: 15.06.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Chang Il You (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1745

Liczba pobrań: 1770