FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Polski badacz Ajnów – Bronisław Piłsudski (1866–1918). Wspomnienie w setną rocznicę śmierci

Data publikacji: 27.12.2018

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, s. 112 - 127

https://doi.org/10.4467/23538724GS.18.024.10174

Autorzy

Jacek Splisgart
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6780-5538 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

PA Polish scholar of the Ainu People – Bronisław Piłsudski (1866–1918): On the hundredth anniversary of death

Bronisław Piłsudski, the elder brother of Marshal Józef Piłsudski, made a long-term home in Sakhalin, where he conducted research on the local population for nearly two decades. He became famous as an advocate of protecting the rights of the aborigines, who fought an unequal battle with the dominant cultures surrounding them from the south and the north. During his research, Piłsudski recorded the unique rites of the disappearing Ainu culture. This article is devoted to a profile of this Polish pioneer of ethnographic and oriental studies.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, s. 112 - 127

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

PA Polish scholar of the Ainu People – Bronisław Piłsudski (1866–1918): On the hundredth anniversary of death

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6780-5538

Jacek Splisgart
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6780-5538 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 27.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jacek Splisgart (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1348

Liczba pobrań: 931