FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Organizacyjne aspekty stosunków międzynarodowych w turystyce na przykładzie aktywności Wietnamu w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN

Data publikacji: 29.08.2022

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 180 - 188

https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.029.16145

Autorzy

,
Waldemar Moska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
https://orcid.org/0000-0002-7177-8376 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Owidiusz Moska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
https://orcid.org/0000-0003-3446-5191 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Organisational aspects of international relations in tourism on the example of Vietnam’s activity in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

In 1995, Vietnam became a member of the Association of Southeast Asian Nations – ASEAN, through which, among other things, international relations were regulated with China and the USA. Strengthening ASEAN, with more countries joining the Association and its partners, has influenced the economic development of the region. In this context, tourism has proved to be one of the key sectors of the economy of Vietnam and other ASEAN members, contributing to the competitiveness of Southeast Asia vis-à-vis China.

Bibliografia

ASEAN Tourism Forum 2022 officially launched, „Khmer Times”, 19.01.2022.
ASEAN Tourism Marketing Strategy 2017–2020, ASEAN Secretariat, Jakarta, September 2017.
ASEAN Tourism Sector, https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-sector/ (dostęp: 16.04.2022).
ASEAN youth 2022 –ASEAN declares 2022 as the Year of ASEAN Youth, 23.02.2022, https://asean.org/aseanyouth2022-asean-declares-2022-as-the-year-of-asean-youth/ (dostęp: 16.04.2022).
Association of Southeast Asian Nations, https://asean.org/about-us/ (dostęp: 3.04.2022).
Global Business Knowledge, https://globaledge.msu.edu/trade-blocs/asean/history (dostęp: 3.04.2022).
Handbook ASEAN Mutual Recognition, Arrangement on Tourism Professionals, ASEAN, Jakarta 2018.
Hoang A.T., Doi Moi and the Remaking of Vietnam, „Global Asia Cover Story: Economics, Security & Foreign Affairs in Southeast Asia”, September 2009, vol. 4, no. 3.
Kaliński A., 10 państw Azji otwiera wspólny, ogromny rynek, obserwatorfinansowy.pl, 5.01.2016, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/10-panstw-azji-otwiera-wspolny-ogromny-rynek/ (dostęp: 18.04.2022).
Khanh P., Vietnam to join 2022 ASEAN Tourism Forum in Cambodia next week, „Hanoi Times”, 11.01.2022, https://hanoitimes.vn/vietnam-to-join-2022-asean-tourism-forum-in-cambodia-next-week-319740.html (dostęp: 13.04.2022)
Kugiel P., Polska i ASEAN: w poszukiwaniu nowych rynków w Azji, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2014, nr 2 (1114).
Law C.C.H., Zhang Y., Gow J., Xuan-Binh Vu, Dynamic relationship between air transport, economic growth and inbound tourism in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, „Journal of Air Transport Management”, January 2022, vol. 98.
Martinus M., Targeting the Tourism Dollar from ASEAN, „Analysis on Southeast Asia, Yusof Ishak Institute”, 22.03.2022.
Moska W., Turystyka w Wietnamie w okresie COVID-19, Gdańsk 2021.
Nugroho A., Sihite J., ASEAN Tourism Destination: A Strategic Plan, „European Research Studies Journal” 2018, vol. 21, issue 3.
Ostaszewski P., ASEAN i zmiany polityczno-gospodarcze w Wietnamie, Kambodży i Laosie, „Azja-Pacyfik” 2010, nr 13.
Pendrakowska P., ASEAN pod przewodnictwem Wietnamu – wnioski i perspektywy, Instytut Boyma, 7.10.2020, https://instytutboyma.org/pl/asean-pod-przewodnictwem-wietnamu-wnioski-i-perspektywy/ (dostęp: 15.04.2022).
Pietrasiak M., ASEAN-6 i ASEAN-4: problemy na drodze do integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008, nr 13.
Pietrasiak M., Wietnam – ewolucja sytuacji regionalnej i stosunki z mocarstwami w cieniu sporu na Morzu Południowochińskim, „Azja-Pacyfik” 2017, nr 20.
Scott P., Thinking of Going to Southeast Asia? Here’s What to Expect, „The New York Times”, 10.03.2022.
Thang H.Q., Tourism with the Integration and Development of Vietnam–Southeast Asia, „International Relations and Diplomacy”, March 2018, vol. 6, no. 3.
The Chiang Mai Initiative Multilateralization: Origin, Development and Outlook, „ADBI Working Paper”, July 2010, no. 230.
Thu H.L., Vietnam’s evolving role in ASEAN: From adjusting to advocating, Brookings, 11.07.2016, https://www.brookings.edu/opinions/vietnams-evolving-role-in-asean-from-adjusting-to-advocating/ (dostęp: 20.04.2022).
Tourism in Vietnam, WorldData.info, https://www.worlddata.info/asia/vietnam/tourism.php (dostęp: 18.04.2022).
Vietnam will participate in ASEAN Tourism Forum 2022 in Cambodia, Vietnam National Administration of Tourism, 7.01.2022, https://www.vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/16713 (dostęp: 13.04.2022).
Vu K., Viet Nam and ASEAN, „The ASEAN Journey: Reflections of ASEAN Leaders and officials”, October 2017, vol. 1.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, s. 180 - 188

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Organisational aspects of international relations in tourism on the example of Vietnam’s activity in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7177-8376

Waldemar Moska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
https://orcid.org/0000-0002-7177-8376 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

https://orcid.org/0000-0003-3446-5191

Owidiusz Moska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
https://orcid.org/0000-0003-3446-5191 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Publikacja: 29.08.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Waldemar Moska (Autor) - 50%
Owidiusz Moska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 486

Liczba pobrań: 294