FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Miękka siła Chin. Wpływ soft power na wizerunek Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Data publikacji: 12.2023

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 143 - 164

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.028.19024

Autorzy

,
Tomasz Bieliński
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5290-3787 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Julia Janiak
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0009-0001-3269-8525 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The soft power of China and its impact on the image of The People’s Republic of China in Poland

This article discusses the soft power of China and its impact on public opinion in Poland. It examines various aspects of Chinese culture, politics, and economy, as well as the tools used by China to promote its soft power in Poland. The article presents the results of the survey, which show that the overall opinion of China in Poland is neutral, despite China’s efforts to promote its soft power in the country. However, the survey also reveals that Polish respondents have a positive view of Chinese culture and economy, while their perception of Chinese politics is negative. The article concludes that China’s soft power in Poland is still limited, but it has the potential to grow in the future, particularly through the promotion of Chinese culture and the Chinese economy

Bibliografia

After the storm comes sunshine, https://global.chinadaily.com.cn/a/202004/08/WS5e8d2208a310aeaeeed50a3f.html (dostęp: 18.07.2022).

Brand Finance’s Global Soft Power Index 2022, https://brandirectory.com/softpower/ (dostęp: 3.03.2022).

Brona A., Turcsányi R.Q., Šimalčík M., Kironská K., Sedláková R., Polish public opinion on China in the age of COVID-19, Central European Institute of Asian Studies, 2021, https://ceias.eu/wp-content/uploads/2021/03/PL-poll-report.pdf (dostęp: 8.08.2022).

Brzeski P., China Retains Global Box Office Crown With $7.3B in 2021, Down 26 Percent From 2019, „The Hollywood Reporter”, 3.01.2022, https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/china-tops-global-box-office-2021-1235069251/ (dostęp: 18.06.2022).

CEIAS, Survey: Europeansviews of China in the age of COVID-19, https://ceias.eu/survey-europeans-views-of-china-in-the-age-of-covid-19/ (dostęp: 18.07.2022).

Cîndea G., Iulia E., Culture -Chinas Choice in Soft Power. A Case Study on the Political and Intellectual Chinese Discourse on Soft Power Culture, „Dialogos” 2018, vol. 18.

Covid-19 and Chinas Soft-Power Ambitions, https://asiafoundation.org/2020/04/29/covid-19-ndchinas-soft-power-ambitions/ (dostęp: 18.07.2022).

d’Hooghe I., The Rise of Chinas Public Diplomacy, „Clingendael Diplomacy Papers” 2007, no. 12.

DS, Chiny ratują Ukrainę z opresji. Zamówienie wypełni 10–12 statków, „Business Insider”, 28.09.2023, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/zboze-z-ukrainy-chiny-ratuja-naszych-sasiadowz-opresji/e0mb83k (dostęp: 5.10.2023).

Edney K., Soft Power and the Chinese Propaganda System, „Journal of Contemporary China” 2012, vol. 21.

Gang Qin, Chinese ambassador: Where we stand on Ukraine, „Washington Post”, 15.03.2022, https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/15/china-ambassador-us-where-we-stand-inukraine/ (dostęp: 18.07.2022).

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Gorgol P., O słabnącym soft power Stanów Zjednoczonych, http://www.politykaglobalna.pl/2013/08/o-slabnacym-soft-power-stanow-zjednoczonych/ (dostęp: 3.03.2022).

Góralczyk B., Geostrategia Xi Jinpinga, „Rocznik Strategiczny” 2016, nr 22.

Hong Y., Reading the Twelfth Five-Year Plan: Chinas Communication-Driven Mode of Economic Restructuring, „International Journal of Communication” 2011, vol. 5.

Hossain F., Coronavirus (COVID-19) pandemic: Pros and cons of Chinas soft power projection, „Asian Politics & Policy” 2021, vol. 4.

Instytut Boyma, Chiny „dobrą siłą” dla Ukrainy?, 22-03-2022, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/chiny-dobra-sila-dla-ukrainy,557623.html (dostęp: 18.07.2022).

IPSOS, 46% say that they are interested in the upcoming Beijing Winter Olympics, https://www.ipsos.com/en/global-public-attitudes-beijing-winter-olympics-2022 (dostęp: 6.08.2022).

Jakubowski J., Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, numer specjalny.

Kovba D., Мягкая сила в китайской политической науке и практике [Miękka siła w chińskiej politologii i praktyce], XX Международная конференция памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирическо-го исследования», 16-18 марта 2017 г [XX Międzynarodowa Konferencja Pamięci Profesora L.N. Kogana „Kultura, osobowość, społeczeństwo we współczesnym świecie: metodologia, doświadczenie badań empirycznych”, 16–18 marca 2017] [b.w.], Jekaterinburg 2017.

Li M., Soft Power. Chinas Emerging Strategy in International Politics, Lexington Books, Lanham 2009.

Mikhnevich S.V., Панданаслужбедракона: основныенаправленияимеханизмыполитики«Мягкойсилы» Китая[Panda w służbie smoka: główne kierunki i mechanizmy chińskiej polityki „miękkiej siły”], „Вестникмеждународныхорганизаций: образование, наука, новаяэкономи-ка” [Biuletyn Organizacji Międzynarodowych: Edukacja, Nauka, Nowa Gospodarka] 2014, vol. 9.

Mingwei Z. (red.), Indeks zagadnień kluczowych dla zrozumienia współczesnych Chin, t. 1, tłum. B. Płotka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Nye J., Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, Harvard 2004.

Papadopol D.B., The Panda Diplomacy: China and its public diplomacy, „Monitor Strategic” 2012, vol. 3.

Pew Research Center, Chinas Approach to Foreign Policy Gets Largely Negative Reviews in 24-Country Survey, https://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/chinas-approach-to-foreign-policy-gets-largely-negative-reviews-in-24-country-survey/ (dostęp: 5.10.2023).

Pew Research Center, U.S. favorability sees one of its steepest recoveries in years from 2020 to 2021, https://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/chinas-approach-to-foreign-policy-getslargely-negative-reviews-in-24-country-survey/ (dostęp: 5.10.2023).

Pogorletski A.I., Культурнаядипломатиякитаякакинструмент„мягкойсилы” влияниянасистемумирохозяйственныхсвязейвпериодпандемииcovid-19 [Chińska dyplomacja kulturalna jako instrument wpływu „miękkiej siły” na system światowych stosunków gospodarczych w okresie pandemii covid-19], „ЭкономическиеОтношения” [Stosunki Godpodarcze] 2021, vol. 11.

Public Diplomacy Alumni Association, What is public diplomacy?, https://pdfcoffee.com/publicdiplomacy-alumni-association-pdf-free.html (dostęp: 4.11.2023).

Roguska B., Czy Olimpiada zmieni Chiny?, CBOS, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_147_08.PDF, 2008 (dostęp: 20.07.2022).

Shenyoujia T., China Red Cross Society provides more humanitarian aid for Ukraine, Xinhua News Agency, 15.03.2022, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/227952.htm(dostęp: 18.07.2022).

Trusewicz I., Rośnie uzależnienie Rosji od Chin, „Rzeczpospolita”, 7.07.2022, https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art36666791-rosnie-uzaleznienie-rosji-od-chin (dostęp: 18.07.2022).

Tzu Lao, Tao Te Ching. Księga drogi i cnoty, tłum. J. Lemański, Miasto Książek, Wrocław 2021.

UNESCO Institute of Statistics, Emerging Markets and the Digitalization of the Film Industry. An Analysis of the 2012 UIS International Survey of Feature Film Statistics, 2013.

Vodyannikov V.A., ГлобализациякитайскихСМИкакметодповышенияэкономическогоиполи-тическогостатусаКитая[Globalizacja chińskich mediów sposobem na podniesienie statusu gospodarczego i politycznego Chin], „ИздательствоМолодойученый” (Wydawnictwo Młodych Naukowców) 2021, vol. 24.

Wang J., Soft Power in China. Public Diplomacy through Communication, Palgrave Macmillan, New York 2011.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, s. 143 - 164

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The soft power of China and its impact on the image of The People’s Republic of China in Poland

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5290-3787

Tomasz Bieliński
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5290-3787 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

https://orcid.org/0009-0001-3269-8525

Julia Janiak
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0009-0001-3269-8525 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Bieliński (Autor) - 50%
Julia Janiak (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 210

Liczba pobrań: 137