FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD

Data publikacji: 12.2023

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 95 - 107

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.026.19021

Autorzy

Lech Buczek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8446-4029 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article concerns Chinese law in the imperial period as presented in the research of Father Professor Antoni Kość SVD. The philosophical foundations of Chinese law are analysed mainly from the point of view of Confucianism and Legalism. In order to show the particular character of Chinese law, an outline of the assumptions of other philosophical and religious schools is also presented. The subject of the article is the preserved legal codes, the system of state authorities and taxes, the structure of the social hierarchy, and individual branches of law. The aim of the article is to show the changing nature of the Chinese legal system over the course of successive Chinese dynasties.

The article attempts to answer the question as to which of the foundations of Chinese philosophy have influenced Chinese law to the greatest extent. The main research methods used are historical and legal analysis.

Bibliografia

Alford W.P., Law, Law, What Law?: Why Western Scholars of Chinese History and Society Have Not Had More to Say about Its Law, “Modern China” 1997, vol. 23, no. 4.

Barankiewicz T., Chińska kultura prawna w poglądach Antoniego Kościa [in:] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Bodde D., Basic Concepts of Chinese Law: The Genesis and Evolution of Legal Thought in Traditional China, “Proceedings of the American Philosophical Society” 1963, vol. 107, no. 15.

Caldwell E., Social Change and Written Law in Early Chinese Legal Thought, “Law and History Review” 2014, vol. 32, no. 1.

Dąbrowski P., Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin – próba syntezy, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2012, z. 2.

Endicott-West E., Imperial Governance in Yüan Times, “Harvard Journal of Asiatic Studies” 1986, vol. 46, no. 2.

Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.

Kość A., Rozwój prawa chińskiego w latach 1368–1911, „Czasy Nowożytne” 1999, vol. 7, no. 1.

Kość A., Wczesne źródła prawa i powstanie pierwszych zasad prawa chińskiego [in:] Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.

MacCormack G., The Legalist School and its Influence upon Traditional Chinese Law, “Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy” 2006, vol. 92, no. 1.

Potrzeszcz J., Z Rokietnicy w świat [in:] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Quian X.C., Traditional Chinese law v. Weberian legal rationality, „Max Weber Studies” 2010, vol. 10, no. 1.

Roux P.-E., The Great Ming Code and The Repression of Catholics in Chosŏn Korea, “Acta Koreana” 2012, vol. 15, no. 1.

Sławiński R., Nowożytne dzieje Chin w wieku XIX [in:] Kraje konfucjańskie. Dzieje nowożytne, red. R. Sławiński, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.

Xu Yan, The State Salt Monopoly in China, Ancient Origins and Modern Implications [in:] Studies in the History of Tax Law, vol. 8, eds. P. Harris, D. de Cogan, Bloomsbury, Cambridge 2017.

Zhang Wenxian, The Yellow Register Archives of Imperial Ming China, “Libraries & the Cultural Record” 2008, vol. 43, no. 2.

Yáng Bójùn, Chūnqiū zuǒ chuán zhù 楊伯峻, 春秋左传注[Spring and Autumn Annals. The Contemporary od Zuo], Beijing 1990.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, s. 95 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8446-4029

Lech Buczek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8446-4029 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Lech Buczek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 151

Liczba pobrań: 125