FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Jakość życia a kultura na przykładzie wybranych państw Azji Wschodniej – Chin, Japonii, Korei Południowej i Hongkongu

Data publikacji: 29.08.2022

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 189 - 202

https://doi.org/10.4467/23538724GS.22.030.16146

Autorzy

Paulina Szulc-Fischer
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4485-2171 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The quality of life and culture. An example of selected Asian countries: China, Japan, South Korea and Hong Kong

East Asian countries have consistently maintained high levels of economic growth since the 1960s. In 1993, The East Asian Miracle report described an economic boom. The report presents the result of public policies of Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, the Republic of Korea, Singapore, Taiwan and Thailand. Cultural (Confucian) background in East Asia is very important to explain the improvement of the quality of life especially in China, Japan, the Republic of Korea, and Hong Kong. The quality of life is calculated in the Human Development Index, Quality of Life Index and Human Poverty Index.

Bibliografia

Bank Światowy, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&locations=HK-CN-JP-KR&name_desc=false&start=1990&view=chart (dostęp: 10.05.2021).
Brzezińska A., Stolarska M., Zielińska J., Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości życia, Poznań 2001.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa 2012.
East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, The World Bank, Oxford University, Washington 1993.
Folejewska A., Kaizen – dążenie do doskonałości, Warszawa 2017.
Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Warszawa 2010.
Human development report 2020, The next frontier Human development and the Anthropocene, United Nations Development Programme, New York 2020, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (dostęp: 26.05.2021).
Indeks jakości życia, https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp (dostęp: 15.05.2021).
Kasahara S., The Flying Geese Paradigm: A Critical Study of its Applications to East Asian Regional Development, UNCTAD Discussion Papers 2004, no. 169.
Kissinger H., O Chinach, tłum. M. Komorowska, Warszawa 2017.
Kolman R., Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy Jakości” 2000, nr 2.
Lal D., Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity, Poznań 2015.
Liker J., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzani wiodącej firmy produkcyjnej świata, Warszawa 2016.
Masaaki I., Kaizen: Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2007.
Multidimensional Poverty Index 2020. Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs, Oxford Poverty & Human Development Initiative, United Nations Development Programme and Oxford, 2020, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi _report_en.pdf (dostęp: 12.05.2021).
Ozawa T., The (Japan-Born) “Flying Geese”Theory of Economic Development Revisited –and Reformulated from a Structuralist Perspective, Center of Japanese Economy and Business, no. 291, Columbia Business School, New York 2010.
Oziewicz E., Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2015, z. 8, s. 142–151.
Przytuła S., Japoński model zarządzania zasobami ludzkimi, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67, Wrocław 2009.
Robert M., Filozofia kaizen, Gliwice 2013.
Skodlarski J., Historia gospodarcza, Warszawa 2014.
Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, Instytut Zarządzania i Marketingu, UMCS Lublin, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (dostęp: 26.05.2021).
Tomaszewski T., Główne idee współczesnej psychologii, Warszawa 1984.
Tomczyk-Tołkacz J. (red.), Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Jelenia Góra 2003.
Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Warszawa 1995.
Xiaogung K., China. Political Development and Stability in the Era of Reform, „The Chinese Economy” 2002, no. 35.
Zakrzewska-Półtorak A., Kapitał zagraniczny jako czynnik innowacyjności regionu – zarys wybranych koncepcji teoretycznych [w:] Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego – teoria i praktyka, red. M. Zalewska, seria: Prace Naukowe nr 7, Wrocław 2007.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, s. 189 - 202

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The quality of life and culture. An example of selected Asian countries: China, Japan, South Korea and Hong Kong

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4485-2171

Paulina Szulc-Fischer
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4485-2171 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 29.08.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paulina Szulc-Fischer (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 627

Liczba pobrań: 837