FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Ewolucja globalnej nierównowagi płatniczej w pokryzysowej gospodarce światowej

Data publikacji: 08.06.2020

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 125 - 144

https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.022.12140

Autorzy

Dominik A. Skopiec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5751-9282 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Evolution of global imbalances in the post-crisis world economy

Global imbalances, i.e. external positions of systemically important economies that reflect distortions or entail risks for the global economy, remain one of the key characteristics of the contemporary world economy. After narrowing sharply in the aftermath of the global financial crisis, overall current account surpluses and deficits stabilized at around 3 percent of global GDP. However, according to the International Monetary Fund’s External Sector Report about 35–45 percent of overall current account surpluses and deficits were deemed excessive in 2018. Moreover, the post-crisis period has been characterized by external rebalancing of the Chinese economy, the rise of EMDEs in overall deficits as well as persistency of deficits in the US and the UK. Following the global financial crisis, global imbalances have also been increasingly concentrated in advanced economies.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, s. 125 - 144

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Evolution of global imbalances in the post-crisis world economy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5751-9282

Dominik A. Skopiec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5751-9282 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polska

Publikacja: 08.06.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dominik A. Skopiec (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 901

Liczba pobrań: 763