FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Chiński konstytucjonalizm – najnowsze zmiany w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej

Data publikacji: 27.12.2018

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, s. 53 - 69

https://doi.org/10.4467/23538724GS.18.019.10169

Autorzy

Marta Dargas-Draganik
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
https://orcid.org/0000-0002-4044-4525 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Chinese constitutionalism – the recent amendments to the Constitution of the People’s Republic of China

The article presents the latest amendments to the PRC Constitution and their meaning in a wider context. In the first and second part of the article, the content of the PRC Constitution as worded before the amendment from March 2018 is presented. The third part focuses on the amendments introduced on 11 March 2018. The last part summarizes the most significant changes and points out the meaning of the changes for the Chinese legal system.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, s. 53 - 69

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Chinese constitutionalism – the recent amendments to the Constitution of the People’s Republic of China

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4044-4525

Marta Dargas-Draganik
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
https://orcid.org/0000-0002-4044-4525 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Publikacja: 27.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Dargas-Draganik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1198

Liczba pobrań: 3370