FAQ

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Suicide using an electric drill – case report and literature review = Samobójstwo z użyciem wiertarki elektrycznej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Data publikacji: 27.03.2024

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2023, Vol. 73 (4), s. 345 - 355

https://doi.org/10.4467/16891716AMSIK.23.028.19500

Autorzy

,
Rafał Skowronek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1445-3807 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Anna Skowronek
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Wykorzystanie wiertarki elektrycznej w celu dokonania samobójstwa jest rzadkie w praktyce medyczno-sądowej. Celem pracy jest przedstawienie pierwszego tego rodzaju przypadku z terenu Górnego Śląska. Analizie poddano wyniki badań pośmiertnych oraz wyniki badań prokuratorskich akt sprawy zawierających dokumentację medyczną z leczenia pacjenta. Osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi mogą wybierać nietypowe metody odebrania sobie życia, takie jak np. użycie wiertarki. Może to powodować duże wątpliwości śledczych, czy zdarzenie miało rzeczywiście charakter samobójstwa. Oprócz pełnej diagnostyki pośmiertnej, szczególnie ważna w takich przypadkach jest ocena przeszłości chorobowej zmarłego, nierzadko z udziałem psychiatry jako konsultanta.

Dodatkowe informacje

Praca była prezentowana w formie wystąpienia ustnego podczas Konferencji Naukowej „Jesienne spotkania z kazuistyką CASUS 2022”, która odbyła się 16-17 września 2022 r. w Krakowie

Bibliografia

1. Kaczorowska A, Dąbkowska A, Borowska-Solonynko A, Sadowski W. Pain threshold – self-inflicted injuries with the intent to commit suicide. MEDtube Science 2015; 3: 25-29.

2. Skowronek R, Jabłoński J, Warzecha A, Świętojańska-Leśniańska A, Stolarska A, Warzecha P, Chowaniec C. Wytrzewienie i uszkodzenie jelita jako rzadka forma samobójstwa w praktyce medyczno-sądowej i psychiatrycznej – opisy dwóch przypadków. Arch Med. Sadowej Kryminol. 2017; 67 (4): 264-274.

3. Byard RW. Suicide attempts involving power drills. J Forensic Leg Med. 2013; 20(8): 1032-1034.

4. Monticelli F, Meyer HJ, Keller T. Suicide by an electric power drill. Forensic Sci Med. Pathol. 2006; 2 (4): 273-276.

5. Trnka J. 095. Różnicowanie zabójstw, samobójstw i nieszczęśliwych wypadków. [w:] Medycyna sądowa. Tom 1. Teresiński G. (red.). PZWL, Warszawa 2019; s. 407-411, ISBN 978-83-200-5856-7.

6. Hausmann R, Betz P. Suicide by a power drill. Forensic Sci Int. 2002; 129(3): 191-193.

7. Amadasi A, Kock T, Kny S, Amadasi L, Tsokos M. Characteristics of skin injuries caused by power drill. J Forensic Sci. 2023; 68(1): 335-338.

8. Ledinek Ž, Kadiš P, Golec TČ. Death from exsanguination due to power drill injuries in a complex suicide: a case report. Forensic Sci Med Pathol. 2023 Mar 2. doi: 10.1007/s12024-023-00595-5.

9. Janík M, Hejna P. Letter regarding Ledinek et al.’s “Death from exsanguination due to power drill injuries in a complex suicide”. Forensic Sci Med Pathol. 2023 May 4. doi: 10.1007/s12024-023-00628-z.

10. Karabatsou K, Kandasamy J, Rainov NG. Self-inflicted penetrating head injury in a patient with manic-depressive disorder. Am J Forensic Med Pathol. 2005; 26(2): 174-176.

11. Schmeling A, Lignitz E, Strauch H. Kasuistische Beiträge zum Suizid mit elektrischer Bohrmaschine [Case reports of suicide with an electric drill]. Arch Kriminol. 2003; 211(3-4): 65-72.

12. Salem A, Dragoteanu C, Marinescu M, Onicas C. Atypical methods of suicide – case reports and literature review. Rom J Leg Med. 2009; 17 (3): 199-204.

13. Crișan RM, Băcilă CI, Morar S. The role of psychological autopsy in investigating a case of atypical suicide in schizophrenia: a case report with a brief review of literature. Egypt J Forensic Sci. 2022; 12(1): 30.

14. Jaśkiewicz-Obydzińska T, Wach E. Suicide notes and motives for suicide in psychological reports compiled for the judiciary. Probl Forensic Sci. 2021; 128: 211-226.

Informacje

Informacje: Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2023, s. 345 - 355

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Suicide using an electric drill – case report and literature review

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1445-3807

Rafał Skowronek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1445-3807 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Publikacja: 27.03.2024

Otrzymano: 18.07.2023

Zaakceptowano: 18.02.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Rafał Skowronek (Autor) - 50%
Anna Skowronek (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 210

Liczba pobrań: 149

Sugerowane cytowania: Nature

Skowronek, R, Skowronek, A.

Suicide using an electric drill – case report and literature review = Samobójstwo z użyciem wiertarki elektrycznej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2023, 345-355 (2024)