FAQ

Marek Pawlak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
University of Hradec Králové, Czech Republic
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej