FAQ

Bożena Lesiak-Przybył

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Informacje

Orcid https://orcid.org/0000-0002-4771-6597

Biografia

starszy kustosz, Archiwum Narodowe w Krakowie; zainteresowania badawcze: dzieje i ikonografia Krakowa w XIX i XX w., edytorstwo źródeł, biografistyka, popularyzacja zbiorów i muzealnictwo