FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Wpływ ubóstwa (biedy) na socjalizację dzieci i młodzieży

Data publikacji: 09.12.2019

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 297 - 309

https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.025.12009

Autorzy

Gertruda Wieczorek
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6717-9998 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The impact of poverty (misery) on the socialisation of children and young people

Unemployment is one of the main factors causing problems in the functioning of the family and above all in the process of socialization. It is one of the causes of poverty and the process of marginalization of many families in Polish society. Poverty has a special impact not only on the functioning of the whole family but especially on the upbringing and behavior of children and youth, and promotes the development of dysfunction in the family. Poverty affects the sphere of personality, the ability to communicate in a peer environment, the spread of pathology among children and adolescents. This problem undoubtedly has a negative impact on shaping the worldview of young individuals who usually finish their education at the basic level. Unemployed families encounter many barriers on their way, which impede their lives and discourage them from functioning in society. Children, seeing the breakdown of their parents, are becoming negative about people and the world. Poverty is a phenomenon that mainly damages human life, although there are cases when it teaches people responsibility and social maturity. 

Bibliografia

Bauman Z. (2006). Życie na przemiał. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bocian F. (2005). Sytuacja opiekuńczo‑wychowawcza w rodzinach z problemem bezrobocia. „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne”, 9.

Boczoń J., Toczyński W., Zielińska A. (1995). Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, w: I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Dawid J.W. (2002). O duszy nauczycielstwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.

Dzięcielska‑Machnikowska S. (1993). Jak żyją bezrobotni w III Rzeczpospolitej. Uniwersytet Łodzki, Łodź.

Gorski S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Graniewska D. (2001). Rodzina a bezrobocie – sytuacja w Polsce. „Problemy Rodziny”, 3.

Kawula S. (1998). Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka. Wydawnictwo Epistheme, Olsztyn.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2009). Pedagogika rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Konopczyński M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalska G. (2006). Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje. „Edukacja”, 2.

Kwak A., Mościskier A. (2002). Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Lister R. (2007). Bieda. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Łobocki M. (2003). ABC wychowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Misiewicz H. (1986). Rola rodziny w kształtowaniu postaw. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Miś L., Nożka M., Smagacz‑Poziemska M. (2011). Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we wspołczesnym społeczeństwie polskim. Wydawnictwo „Universitas”, Kraków.

Nowak A., Wysocka E. (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Pieter J. (1972). Środowisko wychowawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Pietrzyk A. (2001). Style wychowania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych ‒ podobieństwa i rożnice. „Problemy Rodziny”, 2.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.) (2003). Pedagogika społeczna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Płusa S. (2015). Bieda wśród polskich dzieci, w: E. Sapia‑Drewniak, M. Pogorzelska (red.), Społeczno‑edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Przetacznik‑Gierowska M., Włodarski Z. (1998). Psychologia wychowawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Radziewicz‑Winnicki A., Roter A. (2004). Ryzyko transformacyjne nowego ładu społeczno‑edukacyjnego. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice.

Ratajczak Z. (red.) (2001). Psychologia. Badania i aplikacje. T. 4: Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieją. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Warzywoda‑Kruszyńska W. (2010). Enklawy biedy – mechanizm powstawania i trwania. „Praca Socjalna”, 7‒8: 51‒60.

Wódz K., Piątek K. (red.) (2004). Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Informacje

Informacje: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, s. 297 - 309

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The impact of poverty (misery) on the socialisation of children and young people

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6717-9998

Gertruda Wieczorek
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6717-9998 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 09.12.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Gertruda Wieczorek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1739

Liczba pobrań: 8835