FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie

Data publikacji: 18.06.2014

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 123 - 132

https://doi.org/10.4467/24496138PS.14.010.3726

Autorzy

,
Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Beata Dąbrowska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Family as a problem, family as a solution

Surveys show a high degree of satisfaction with marital relationship and relationship between parents and children in Polish families. Family is invariably located on the top of the hierarchy of values for the Poles. They assess family policy of the state at less than a sufficient  grade. The authors analyze social work with foster families in Myślenice and support for social workers working with families in Krakow. They are new forms of direct or indirect support for problem families. The assistance is now possible thanks to new laws on foster care and supervision for social workers.

Bibliografia

Badora B., Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia. Komunikat z badań. BS/1/2014. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2014.

Boguszewski R., Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.

Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2013 roku. Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2013); http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad--dzieckiem/dane-statystyczne/ (dostęp: 15.12.2014).

Grabowska M., Obraz współczesnej rodziny. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.

Hipsz N., O mamie i tacie – kilka wspomnień z dzieciństwa. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013a.

Hipsz N., Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013b.

Kowalczyk B., Krzyszkowski J., Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. W: R. Szarfenberg (red.), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa 2011.

Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodzin. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011.

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2013 roku (2013); www.obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis (dostęp: 15.12.2014).

Liczba podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie małopolskim (2013); www.obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis (dostęp: 14.12.2014).

Miś L., Praca socjalna z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Konferencji Grupy Rodzin. Adaptacja modeli pracy z rodziną w Polsce. W: L. Miś, Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna. NOMOS, Kraków 2012.

Miś L., „Dzieci ulicy” – na skrzyżowaniu socjologii dzieciństwa i socjologii ulicy. Analiza holistyczna. W: K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt szesnasty), Kraków 2011.

Omyła-Rudzka M., Polityka prorodzinna – oceny i postulaty. W: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (2004); isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=WDU20040640593 (dostęp: 29.12.2014).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2011); aisip.sejm.gov.pl/download?id=WDU201330000135&type=3 (dostęp: 29.12.2014).

Informacje

Informacje: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2014, s. 123 - 132

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Family as a problem, family as a solution

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6845-4565

Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Polska

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Polska

Publikacja: 18.06.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Lucjan Miś (Autor) - 50%
Beata Dąbrowska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2102

Liczba pobrań: 1350