FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

O twórczości Krzysztofa Frysztackiego

Data publikacji: 29.10.2020

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 153 - 162

https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.20.023.13078

Autorzy

Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

On the output of Krzysztof Frysztacki

Krzysztof Frysztacki is one of the most influential Polish authors in the fields of social work, urban sociology and social policy. His scientific activity has lasted almost half a century. He is the author or co-author of twelve books and nearly two hundred scientific articles. In the article I describe his creative writing and research work. My main focus is on his last books published in 2019. I present his achievements and contribution to Polish social work education and applied sociology in the context of social changes taking place at the Jagiellonian University and in Poland over the last fifty years.

Bibliografia

Frysztacki K. (1982). Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej (studium wybranych grup mieszkańców Krakowa). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Frysztacki K. (1986). Polonia w dużym mieście amerykańskim. Studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Frysztacki K. (2008). Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Sta­nach Zjednoczonych. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Frysztacki K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno­-aplikacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Frysztacki K. (red.) (2019). Praca socjalna. 30 wykładów. PWN, Warszawa.

Johnson H.W. (1995). The Social Services: An Introduction. F.E. Peacock Publishers, Itasca.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. (1996). Społeczne dzieje pomocy człowiekowi. Od filantropii greckiej do pracy socjalnej. Interart, Warszawa.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. (2009). Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Informacje

Informacje: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, s. 153 - 162

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

On the output of Krzysztof Frysztacki

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6845-4565

Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Polska

Publikacja: 29.10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Lucjan Miś (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1035

Liczba pobrań: 454