FAQ

Wschodnioznawstwo

Bitwa o Tajwan, czyli jak mogłaby wyglądać chińska inwazja na „zbuntowaną prowincję”

Data publikacji: 23.12.2023

Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 237 - 260

https://doi.org/10.4467/20827695WSC.23.014.18732

Autorzy

Tomasz Wójtowicz
Institute of Computer Science, Jagiellonian University, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje możliwy przebieg bitwy o Tajwan. W pracy przedstawiona została chińska polityka wobec Tajwanu, wnioski z gier wojennych przeprowadzonych przez Pentagon, Chińską Armię Ludowo‑Wyzwoleńczą (PLA) oraz cywilne think tanki, potencjał militarny obu stron oraz scenariusz bitwy. W czasie badań właściwych korzystano z opracowań i artykułów, jakie ukazały się na łamach: „Forbes”, „Business Insider”, „Taiwan News”, „Lowy Institute”, „War on the Rocks”, „NBC News”, „China Power”, „Military Times”, „Reuters”, „Daily Guardian”, raportów think tanków takich jak: The Center for Strategic and International Studies, The Atlantic Council oraz RAND, raportów Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz raportów Military Balance. Szczególnie użytecznym źródłem wiedzy okazała się książka The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia, którą napisał Ian Easton. Zdaniem autora niniejszego artykułu „siłowe rozwiązanie” kwestii tajwańskiej przez Pekin jest możliwe w przyszłości i świat zachodni powinien poważnie analizować jego możliwy przebieg. Świadczą o nim liczne wypowiedzi chińskich polityków, dążenie do zmiany obecnego globalnego układu sił, ciągły wzrost potęgi gospodarczej Państwa Środka, rozbudowa zdolności do projekcji siły PLA pod kątem inwazji na „zbuntowaną prowincję”, regularnie prowadzone gry wojenne oraz naruszenia tajwańskiej strefy identyfikacji powietrznej. Gdyby doszło do bitwy o Tajwan, z punktu widzenia Chińskiej Republiki Ludowej kluczowe będzie doprowadzenie do izolacji wyspy, szybkiego wyeliminowania za pomocą ataków rakietowych i cyberataków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przeciwnika, sparaliżowanie systemu dowodzenia, zdobycie panowania w powietrzu, a następnie desant na plaże, z których prowadzone byłyby operacje w głąb lądu. Z punktu widzenia Sił Zbrojnych Republiki Tajwanu (ROC) natomiast najważniejsze będzie przetrwanie pierwszych dni zmasowanych ataków powietrznych i rakietowych. Rozproszenie sił, a następnie atakowanie przeciwnika tam, gdzie jest on słaby – strącanie wybranych samolotów i helikopterów, zatapianie okrętów na Cieśninie Tajwańskiej, przerywanie linii zaopatrzenia, a następnie zadawanie jak największych strat w czasie walk na lądzie.


The battle of Taiwan, or what a Chinese invasion of a „rogue province” could look like

This article describes the possible course of the battle of Taiwan. The paper presents the Chinese policy towards Taiwan, conclusions drawn from the war games conducted by the Pentagon, the Chinese People’s Liberation Army (PLA) and civilian think tanks, the military potential of both sides, and the battle scenario. During the actual research, studies and articles published in Forbes, Business Insider, Taiwan News, Lowy Institute, War on the Rocks, NBC News, China Power, Military Times, Reuters, and Daily Guardian, along with reports of think tanks such as the Atlantic Council and RAND, reports of the US Congress, and reports of Military Ballance were used. The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia, a book written by Ian Easton, turned out to be a particularly useful source of knowledge. According to the author of this article, a „forceful solution” for the Taiwanese issue by Beijing is possible in the future and the Western world should seriously analyze its possible course. This is evidenced by numerous statements of Chinese politicians, the desire to change the current global balance of power, the continuous growth of China’s economic power, the expansion of the PLA’s power projection capabilities in terms of an invasion of the „rogue province”, and regular war games and violations of the Taiwanese air defense identification zone. If there was a battle of Taiwan, from the point of view of the People’s Republic of China, it would be crucial to isolate the island, to quickly eliminate the enemy’s anti‑aircraft and anti‑missile defenses by means of missile and cyberattacks, to paralyze the command system, to gain air superiority, and then to land on the beaches from which operations would be then carried out inland. From the point of view of the Taiwan Armed Forces, the most important thing would be to survive the first days of massive air and missile attacks, to disperse their forces, and then to attack the enemy by exploring its weaknesses, i.e., shooting down selected planes and helicopters, sinking ships in the Taiwan Strait, interrupting supply lines, and then inflicting as much damage as possible during the ground combat.

Bibliografia

Axe, D., The Taiwanese Army Has More Tanks Than a Chinese Invasion Forces Does – Until China Capture A Port, https://www.forbes.com/sites/davi­daxe/2021/07/29/the‑taiwanese‑army‑has‑more‑tanks‑than‑a‑chinese‑inva­sion‑force‑does‑until‑china‑captures‑a‑port/?sh=6935e7bc477d.  

Brimelow, B., New Pentagon charts lay out China’s growing military advantage over Taiwan, https://www.businessinsider.com/pentagon‑charts‑show‑chinas‑mil­itary‑advantage‑over‑taiwan-2022-1?IR=T.  

Cancian, M.F., Cancian, M. & Heginbotham, E., The First Battle of the Next War Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan, The Center for Strategic and Interna­tional Studies 2023, https://csis‑website‑prod.s3.amazonaws.com/s3fs‑public/publication/230109_Cancian_FirstBattle_NextWar.pdf?VersionId=WdEUwJYWIySMPIr3ivhFolxC_gZQuSOQ.

Chen, K., Taiwan’s Abrams orders complicated by US decision to send tank to Ukraine, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4792661.  

China’s Plan For Taiwan Invasion Is Not A Secret, https://gcaptain.com/chinas‑plan‑for‑taiwan‑invasion‑is‑not‑a‑secret/.  

China wanst its military to develop ability to seize Taiwan by 2027, https://the­dailyguardian.com/china‑wants‑its‑military‑to‑develop‑ability‑to‑seize‑tai­wan‑by-2027/.  

Depetris, D.R., A Chinese invasion of Taiwan isn’t inevitable, https://www.lowyin­stitute.org/the‑interpreter/chinese‑invasion‑taiwan‑isn‑t‑inevitable.  

Easton, I., The Chinese Invasion Threat: Taiwa’s Defense and American Strategy in Asia, Manchester 2017.

Hafezenia, M., Active Geostrategic Faults in the World, https://www.geopolitic.ro/2018/11/active‑geostrategic‑faults‑world-2/.  

Headquarters, United States Indo‑Pacific Command, https://www.pacom.mil/About‑USINDOPACOM/.  

Heath, T.R., Is China Planning To Attack Taiwan? A Careful Consideration of Avail­able Evidence Says No, https://warontherocks.com/2022/12/is‑china‑planning‑to‑attack‑taiwan‑a‑careful‑consideration‑of‑available‑evidence‑says‑no/.

Kassam, N., Australians worry about China and muscle‑flexing over Taiwan, https://www.lowyinstitute.org/the‑interpreter/australians‑worry‑about‑chi­na‑and‑muscle‑flexing‑over‑taiwan.

Konrad, J., China Has Militarized Seafarers Says US Navy Report, https://gcaptain.com/warning‑china‑has‑militarized‑its‑seafarers/.

Kube, C. & Gains, M., Air Force general predicts war with China in 2025, tells offi­cers to prep by firing ‘a clip’ at a target, and ‘aim for the head’, https://www.nbc­news.com/politics/national‑security/us‑air‑force‑general‑predicts‑war‑china-2025-memo‑rcna67967.  

Lewis, B., 2022 in ADIZ Violations: China Dials Up the Pressure on Taiwan, https://chinapower.csis.org/analysis/2022-adiz‑violations‑china‑dials‑up‑pres­sure‑on‑taiwan/.  

Liang, Q. & Xiangsui, W., Unrestricted Warfare, Beijing 1999.

Lostumbo, M.J., Frelinger, D.R., Williams, J. & Wilson, B., Air Defense Options for Taiwan, RAND 2016.

Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021, Annual Report to Congress, https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF.

Missiles of Taiwan, https://missilethreat.csis.org/country/taiwan/.

Mizokami, K., The U.S. Military ‘Failed Miserably’ in a Fake Battle Over Tai­wan, https://www.popularmechanics.com/military/a37158827/us‑mili­tary‑failed‑miserably‑in‑taiwan‑invasion‑wargame/.  

Shelbourne, M., Davidson: China Could Try to Take Control of Taiwan In ‘Next Six Years’, https://news.usni.org/2021/03/09/davidson‑china‑could‑try‑to‑take‑control‑of‑taiwan‑in‑next‑six‑years.  

South, T., In think tank’s Taiwan war game, US beats China at high cost, https://www.militarytimes.com/news/2022/08/12/in‑think‑tanks‑taiwan‑war‑game‑us‑beats‑china‑at‑high‑cost/.  

The Military Balance 2020, The International Institute for Strategic Studies.

Thompson, D., Hope on the Horizon: Taiwan’s Radical New Defense Concept, https://warontherocks.com/2018/10/hope‑on‑the‑horizon‑taiwans‑radi­cal‑new‑defense‑concept/.

Tian, Y.L. & Blanchard, B., China will never renounce right to use force over Tai­wan, Xi says, https://www.reuters.com/world/china/xi‑china‑will‑never‑re­nounce‑right‑use‑force‑over‑taiwan-2022-10-16/.  

Ullman, H., Reality Check#10: China will not invade Taiwan, https://www.atlantic­council.org/content‑series/reality‑check/reality‑check-10-china‑will‑not‑in­vade‑taiwan/.  

U.S. Marines to set up unit in Okinawa for remote Japan island defense, https://english.kyodonews.net/news/2023/01/d9110787d56f‑urgent‑us‑ma­rines‑to‑set‑up‑unit‑in‑okinawa‑for‑remote‑japan‑island‑defense.html.  

What‑if war game maps huge toll of a future US-China war over Taiwan, https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/08/11/2003783337.  

Wuthnow, J., Gray Dragons: Assessing China’s Senior Military Leadership, https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News‑Article‑View/Article/3156126/gray‑dragons‑assessing‑chinas‑senior‑military‑leadership/.  

Yang, W., How prepared is Taiwan for a potential Chinese attack?, https://www.dw.com/en/how‑prepared‑is‑taiwan‑for‑a‑potential‑chinese‑attack/a-65602919.

Informacje

Informacje: Wschodnioznawstwo, 2023, s. 237 - 260

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The battle of Taiwan, or what a Chinese invasion of a „rogue province” could look like

Autorzy

Institute of Computer Science, Jagiellonian University, Poland

Publikacja: 23.12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Wójtowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 151

Liczba pobrań: 685