FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Na początku nie było Sieci [recenzja]

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 204 - 217

Autorzy

Zbigniew Bauer
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. naukowa Andrzej Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Fidler R.F., Mediamorphosis: Understanding New Media, Thousand Oaks–London 1997

Gajewski K., Nie czas na żarty, panie Sokal!, „Teksty Drugie” 2005, nr 4.

Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, Filiciak M., Warszawa 2007

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006

Sokal A. i Bricmont J., Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 204 - 217

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Na początku nie było Sieci [recenzja]

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Zbigniew Bauer (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 38

Liczba pobrań: 0