FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Muzyka i dramat. Razem czy osobno?

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 40 - 48

Autorzy

Marta Karasińska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Angerer P., Muzyka sceniczna jako element kształtujący przestrzeń, „Dialog” 1966, nr 5,

Benveniste E., Semiologia języka, w: Znak, styl, konwencja, wyb. M. Głowiński, przeł. K. Biskupski et al.,Warszawa 1977.

Esslin M., The Field of the Drama. How Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen?, London 1987.

Głowiński M., Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001.

Wiegandtowa E., Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX w., w: Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 40 - 48

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Muzyka i dramat. Razem czy osobno?

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Karasińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 50

Liczba pobrań: 0