FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Krajobraz z podmiotem

Data publikacji: 05.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 65 - 77

Autorzy

Marianna Michałowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-4968-9710 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Belting, H., Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.

Clarke, G., The Photograph, Oxford-New York 1997.

Simmel, G., Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006.

Sontag, S., O fotografii, Warszawa 1990.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 65 - 77

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Krajobraz z podmiotem

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4968-9710

Marianna Michałowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-4968-9710 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 05.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marianna Michałowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 82

Liczba pobrań: 0