FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Doświadczanie nowoczesności [recenzja]

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 218 - 221

Autorzy

Tomasz Misiak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań
https://orcid.org/0000-0001-9656-9610 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Anders G., Staroświeckość człowieka, przeł. I. i S. Sellmer, w: Kultura Techniki. Studia i szkice, wyb. i wprowadzenie E. Schütz, Poznań 2001

Lyotard J. F., Les Immatériaux, przeł. M. Sułkowska, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005

Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard

Nycz, Barbara Giza, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2008
 

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 218 - 221

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Doświadczanie nowoczesności [recenzja]

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9656-9610

Tomasz Misiak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań
https://orcid.org/0000-0001-9656-9610 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tomasz Misiak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 46

Liczba pobrań: 0