FAQ

Peregrinus Cracoviensis

Funkcja turystyczna Lichenia Starego, czyli od miejsca kultu o znaczeniu lokalnym do nowej przestrzeni turystyczno-sakralnej

Data publikacji: 2014

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (2), s. 43 - 61

https://doi.org/10.4467/20833105PC.14.003.3733

Autorzy

Małgorzata Durydiwka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Tourist function of Licheń Stary – from local place of religious cult to new tourist-sacred space

The tourism function development is shaped by many factors, mostly of endogenic character. Village of Licheń Stary is the example of functional transformation – from rural village to a pilgrimage centre. The history of Licheń Stary as the pilgrimage centre began in 1850, when the Virgin Mary’s revelations in Grąbliński Forest took place. Now, about 1.5 million pilgrims and tourists arrive yearly to the Licheń sanctuary, thus village is one of the largest sanctuaries in Poland. The largest church in Poland and surrounding space are unique. More and more people arrive to Licheń sanctuary not only to pray and experience God, but also to see this peculiar object, to rest or spend the leisure time with family. So, their visits to Licheń are not caused only by religious motivations. Thus, religious function of Licheń sanctuary is mixed with the tourist one. Needs of pilgrims and tourists became the factor of tourist facilities development. There are three churches, many smaller chapels and monuments, via dolorosa, and tourist facilities, like : accommodation, catering, car parkings and souvenir shops. It is the space where the sacrum and profanum is mixed.

Bibliografia

Durydiwka M., 2008, Turystyka religijna, „ Architektura ”, nr 7( 166 ).

Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, „ Prace Geograficzne", z. 85.

Jackowski, A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jackowski A., 2007, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, „ Prace Geograficzne", z. 117.

Klekot E., 2008, Sąd smaku, czyli nierówni w społeczeństwie równych, „ Architektura ”, nr 7( 166 ).

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [ w : ] A. Kowalczyk ( red. ), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Krochmal Z., 2010, Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego, „ Peregrinus Cracoviensis", z. 21.

Kucza-Kuczyński K., 2008, Czemu nie potrafię zmusić się do zobaczenia w tym obiekcie architektury ?, „ Architektura ”, nr 7( 166 )

Kurek, W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [ w : ] W. Kurek ( red. ), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa.

Omilanowska M., 2008, Od piramid do Gusto Polaco, „ Architektura ”, nr 7( 166 ).

Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, „ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", nr 647.

Rohrscheidt A., 2013, Religion as a subject of cognitive interest to tourists. Analysis of phenomenon and products on offer for cultural-religious tourism, „ Turystyka kulturowa", nr 5.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1884, Nakładem Władysława Walewskiego, Druk „ WIEKU ”, Warszawa, t. V.

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [ w : ] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada ( red. ), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „ Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica", nr 13.

Wierzbicki A. M., 2008, Religijność bez miary, „ Architektura ” 2008, nr 7( 166 ).

Wilkońska A., 1999, Szlaki tematyczne związane z postaciami krakowskich świętych i błogosławionych jako oferta turystyczna, [ w : ] Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Instytut Turystyki G W S H, Katowice.

 

www. 1 : www.lichen.pl /pl/142/historia_parafii ( 15.04.2013 ).

www. 2 : www.lichen.pl /pl/114/historia_lichenia ( 15.04.2013 ).

www. 3 www.lichen.pl /pl/115/objawienia ( 29.04.2013 ).

www. 4 : www.lichen.pl /pl/214/kosciol_sw._doroty_–_dawniej ( 29.04.2013 ).

www. 5 : www.lichen.pl/pl/124/wedrowka_cudownego_obrazu ( 29.04.2013 ).

www. 6 : www.lichen.pl/pl/123/koronacja_cudownego_obrazu ( 29.04.2013 ).

www. 7 : www.lichen.pl/pl/221/bazylika ( 29.04.2013 ).

Informacje

Informacje: Peregrinus Cracoviensis, 2014, s. 43 - 61

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Tourist function of Licheń Stary – from local place of religious cult to new tourist-sacred space

Autorzy

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Durydiwka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2214

Liczba pobrań: 2768