FAQ

Opuscula Musealia

Początki radiologii w Polsce w świetle dokumentów i eksponatów znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 01.07.2017

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, s. 173 - 186

https://doi.org/10.4467/20843852.OM.16.015.7448

Autorzy

,
Andrzej Urbanik
Wszystkie publikacje autora →
,
Ewa Wyka
Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (Warszawa – Kraków, Polska)
, Polska
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3822-7377 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Monika Urbanik
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://orcid.org/0000-0003-2008-4718 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The origins of radiology in Poland according to documents and exhibits
in the collections of the Jagiellonian University 
 
In January 1896, a few days after the announcement of the discovery of X-rays, experiments with X-ray photography began in Cracow, giving the beginnings of Polish radiology. 
To this day, radiographs of various objects, like high-quality medical x-ray photographs, X- ray apparatuses, and lamps have survived from this period. A description of early X-ray photographs and scientific publications by professors of the Jagiellonian University are kept as a valuable source of information on the level of conducted experiments. The Polish pioneers of this field were Karol Olszewski (first Polish X-ray photographs) and the doctors of medicine Alfred Obaliński, Mieczysław Nartowski, Walery Jaworski, and Karol Mayer.
The authors describe the publications and objects stored in the units of the Jagiellonian University documenting the beginnings of Polish radiology.

Bibliografia

„Czas” 1896, nr 34, s. 3.

„Ilustracya Polska” 1902, nr 3, s. 4.

Chlumsky V., Oceny i sprawozdania. Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych, „Przegląd Lekarski” 1900, nr 48, s. 694.

Dobek J., Dr Karol Mayer profesor zwyczajny radiologii uniwersytetu poznańskiego (1882–1946), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1966, s. 381–392.

Eine sensationelle Entdeckung, „Die Presse” 1896, nr 5, s. 1–2.

Estreicher K., Odkrycie Roengena, „Przegląd Lekarski” 1896, nr 7, s. 89.

Estreicher K., Promienie Roengena, Doświadczenia krakowskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 8, s. 148.

Franaszek P., Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii, Kraków 2002.

Frommer A., Badanie promieniami Roentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach, Kraków 1902.

Januszkiewicz S., Karp W., Marcinkowski M., Naturska-Targosz H., Szul H., Rozwój radiologii lekarskiej w Krakowie, „Polski Tygodnik Lekarski” 1964, nr 21, s. 778. 

Jaworski W., Znaczenie rozpoznawcze X – prześwietlenia, „Przegląd Lekarski” 1896, nr 34, s. 435–436; nr 35, s. 449–450.

Leszczyński S., Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej, Kraków 2000.

Mayer K., O sposobie skupiania promieni Roentgena na wspólnym polu dla celów leczniczych i rozpoznawczych, „Przegląd Lekarski” 1913, nr 50, s. 661–663.

Mayer K., Radiologiczne rozpoznanie różniczkowe chorób serca i aorty, Kraków 1916, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 77870 II.

Meissner R.,Światowy priorytet Karola Mayera w dziedzinie radiodiagnostyki przyczynek do dziejów tomografii, „Kwartalnik do dziejów Historii Nauki i Techniki” 1982, nr 1, s. 128.

Muzeum UJ, nr inwentarzowy AF MUJ nr 1831.

Muzeum UJ, nr inwentarzowy AF MUJ nr 1203.

Muzeum UJ, nr inwentarzowy AF MUJ nr 1207.

Nartowski M., Elektrodiagnostyka i elektroterapia dla użytku uczniów i lekarzy, Kraków 1901.

Nartowski M., Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych, Kraków 1900.

Obaliński A., O zużytkowaniu promieni Roentgena w celach diagnostycznych, „Przegląd Lekarski” 1896, nr 8, s. 93–94.

Odkrycie Roentgena, „Czas” 1896, nr 16, s. 2.

Reklama zakładu leczniczego Mieczysława Nartowskiego, „Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1900”, Kraków 1900, s. LXXII.

Kluczycki S., O zadziwiającym odkryciu Roentgena, „Czas” 1896, nr 9, s. 3.

Sensacyjne odkrycie, „Czas” 1896, nr 5, s. 3.

Sprawozdanie z posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego krakowskiego z dnia 4 lutego 1914 roku, „Przegląd Lekarski”1914, nr 19, s. 277.

Urbanik M., Urbanik A., Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996–2016, Kraków 2016, s. 23–24.

Informacje

Informacje: Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), s. 173 - 186

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The origins of Polish radiology in the light of documents and exhibits included in the Jagiellonian University’s collections

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3822-7377

Ewa Wyka
Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (Warszawa – Kraków, Polska)
, Polska
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3822-7377 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (Warszawa – Kraków, Polska)
Polska

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

https://orcid.org/0000-0003-2008-4718

Monika Urbanik
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://orcid.org/0000-0003-2008-4718 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacja: 01.07.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Andrzej Urbanik (Autor) - 33%
Ewa Wyka (Autor) - 33%
Monika Urbanik (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1926

Liczba pobrań: 3332