FAQ

Czasopismo Techniczne

Does colour planning matter? Reflection on the impact and coordination of colour planning in Poland and Slovakia

Data publikacji: 28.06.2019

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6 Year 2019 (116), s. 17 - 36

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.058.10611

Autorzy

,
Karolina Białobłocka
Faculty of Architecture, STU Bratislava
https://orcid.org/0000-0003-1183-4476 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Andrea Urland
Faculty of Architecture, STU Bratislava
https://orcid.org/0000-0002-1499-6916 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Research was undertaken in order to examine the ways colour has been coordinated in urban design in Poland and Slovakia – especially reasons and conditions under which colour planning started and thereafter operated. The methodology employed included an analysis of archival materials, interviews with designers and public officials as well as field studies. Five colour plans were analysed from the following points of view: the circumstances of their initiation, the methodology and process of their elaboration, the method and degree of implementation and their ‘life’ over the following years. The aim of this study is to compare and analyse the impact of individual colour plans in order to get an input for strengthening the professional and scientific approach to colour planning through lessons learnt from these examples.

Keywords: colour, colour planning, architecture, urban design, design methodology

Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki analizy sposobów koordynowania koloru w architekturze i urbanistyce w Polsce i na Słowacji, w tym badania powodów i warunków, w jakich podjęto się planowania koloru w architekturze w tych krajach. Metodologia badań objęła szczegółowe zapoznanie się z materiałami źródłowymi i wywiadami z projektantami i urzędnikami oraz badania terenowe. Pięć przykładów planowania koloru przeanalizowano pod kątem okoliczności ich powstania, metod projektowania, sposobu i stopnia zastosowania. Porównanie i analiza wpływu poszczególnych planów kolorystycznych pomogły wyciągnąć wnioski, które powinny przyczynić się do rozwoju planowania i koordynowania koloru w przestrzeni publicznej.

Bibliografia

[1] Białobłocka K., Colour Schemes in the Architecture of Wroclaw: Facades from the Middle Ages to the Present, Creativetime, Wroclaw–Krakow 2014.

[2] Białobłocka K., Competitions for Colour Schemes for Streets and Squares in Germany in the Years 1925-31, Journal of the International Colour Association, Vol. 20, 2017, 28–39.

[3] Breitkopf Lososvy B., Breitkopf G., The Colour Plan of Šahy Main Square, Óbuda University e-Bulletin, Vol. 3, No. 1, 2012, 241–248.

[4] Czerner O., Opinia o zasadach rewaloryzacji i opracowania kolorystyki fasad domów Rynku Wrocławskiego, Wrocław 1978, unpublisd report, Miejski Konserwator Zabytków – archive, call number 1606/88.

[5] Czerner O., Rynek Wrocławski – Refleksje i Propozycje, [in:] Rynek Wrocławski, ed. M. Smolak, Muzeum Historyczne, Wrocław 1999, 225–229.

[6] Grigerová M., Bauer P., Farebnosť uličných fasád objektov v ŠPMR v Bratislave, [in:] Pamiatky a príroda Bratislavy 7. Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, ed. M. Moncoľ, Príroda, vydavateľstvo kníh a časopisov, Bratislava 1982, 211–222.

[7] Krzywka Ł., Uwagi na temat obecnie realizowanej polichromii fasad Rynku Wrocławskiego, Sobótka, No. 3, 1999, 447–449.

[8] Lendvay I., A Fő tér szintervének tervezetébol nyilik kiállitás a városházán, Honti Lapok, 4 November 2005.

[9] Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. Kreacja i Konserwacja, eds. A. Jagiellak, P. Świątek, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2015.

[10] Urland A., Navier Farebnosti Fasad. Námestie P.O. Hviezdoslava a Matúškova ulica Dolný Kubín, November 2006, this document is available at the municipality office in Dolný Kubín.

[11] Urlandová A., Sila farby, Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a v urbanistických priestoroch s využitím colour science, Eurostav, Bratislava 2016.

[12] https://www.sahy.sk/navrh-farebneho-riesenia-hlavneho-namestia.phtml?id3=33467, (access: 08.10.2018).

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 17 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Does colour planning matter? Reflection on the impact and coordination of colour planning in Poland and Slovakia

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1183-4476

Karolina Białobłocka
Faculty of Architecture, STU Bratislava
https://orcid.org/0000-0003-1183-4476 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Faculty of Architecture, STU Bratislava

https://orcid.org/0000-0002-1499-6916

Andrea Urland
Faculty of Architecture, STU Bratislava
https://orcid.org/0000-0002-1499-6916 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Faculty of Architecture, STU Bratislava

Publikacja: 28.06.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Karolina Białobłocka (Autor) - 50%
Andrea Urland (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1337

Liczba pobrań: 960