FAQ

Marek Świdrak

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( Polska)