FAQ

Leszek Korporowicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Informacje

Biografia

p.o. kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Adres: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków