FAQ

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach jest uczelnią afiliowaną do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi studia z zakresu filozofii i teologii katolickiej przygotowujące kleryków do uzyskania stopnia magistra teologii i przyjęcia święceń kapłańskich. Charakteryzuje się specyfiką sercańskiego wychowania, łącząc formację intelektualną z szeroko rozumianym przygotowaniem do podjęcia zadań apostolskich w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.
logo Wyższego Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Liczba czasopism partnera (1)