FAQ

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) ma na celu ogniskowanie, organizowanie, popieranie i upowszechnianie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych przez medycynę sądową, toksykologię sądową, genetykę sądową i inne nauki pokrewne, a także reprezentowanie środowiska i propagowanie zdobyczy naukowych w tych dziedzinach.<br /><br /><br />Stowarzyszenie w swojej obecnej formie nawiązuje do przedwojennego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, które zostało zarejestrowane 7 lutego 1938 r., a I Walne Zebranie miało miejsce 3 marca 1938 r. Po II Wojnie Światowej działalność Towarzystwa została oficjalnie reaktywowana w 1949 r., choć prace nad wznowieniem działalności były prowadzone już wcześniej. W 1996 r. wpisano Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243239.
Logo PTMSiK

Liczba czasopism partnera (1)