FAQ

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Iustitia et Scientia – Sprawiedliwość i Nauka – to motto Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, który jest wiodącą państwową instytucją zajmującą się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z zakresu nauk sądowych od 1929 roku.
Logo IES

Liczba czasopism partnera (2)