FAQ

Rocznik Przemyski Historia

Andrzej Chwalba i jego związki z Przemyślem

Data publikacji: 12.2022

Rocznik Przemyski. Historia, 2022, 4 (28) 2022 - numer specjalny, s. 5 - 16

https://doi.org/10.4467/24497347RPH.22.001.16624

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Andrzej Chwalba and his links with Przemyśl

The article describes the links connecting Polish historian Andrzej Chwalba, professionally connected with the Jagiellonian University, with Przemyśl and its academic milieu. The author shows to what extent personal relationships, the town’s history and the work as a lecturer at the East European State Higher School in Przemyśl had influenced Professor Chwalba’s activity in the local community. The articles is also an attempt to justify awarding Prof. Chwalba with the title of an Honorary Member of the TPN Society of the Friends of Learning and dedicating to him the current volume of the Rocznik Przemyski (History) periodical.

Keywords: Andrzej Chwalba, Przemyśl, East European State Higher School in Przemyśl, Society of the Friends of Learning in Przemyśl

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

Akta osobowe, DKA/1200 Andrzej Chwalba.

Uchwała nr 1/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z 26 stycznia 2012 roku w sprawie nadania medalu pamiątkowego z okazji 10-lecia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Archiwum Tomasza Pudłockiego:

mail A. Chwalby do T. Pudłockiego z 9 I 2014 r., 24 III 2018 r.

mail T. Pudłockiego do A. Chwalby z 22 III 2018 r., 23 II 2022 r.

Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu:

Deklaracja członkowska, Andrzej Chwalba.

J. Draus, Pismo do T. Pudłockiego [b.d.].

M. Duma, Protokół posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu [10 XI 2011 r.].

Ł. Chrobak, T. Pudłocki, List przewodni, 19 VIII 2021 r.

List T. Pudłockiego do A. Chwalby z 22 VIII 2011 r.

M. Marynowski, Sprawozdanie z Walnego Zebrania wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 5 IX 2020 r.

T. Pudłocki, Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, 4 IV 2012 r.

Źródła drukowane:

„Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 2001 (2002), nr 6.

„Rocznik Przemyski” t. 48, 2012, z. 4: Historia, s. 2.

„Rocznik Przemyski” t. 49, 2013, z. 3: Historia, s. 2.

Opracowania:

20 lat PWSW. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001–2021, red. E. Kasperska, Przemyśl 2021.

Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Ponad podziałami. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909–2009, Przemyśl 2009.

B. Klich-Kluczewska, A. Czocher, Słowo wstępne, w: Pytać mądrze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie, red. A. Czocher, B. Klich-Kluczewska, Kraków 2021, s. 7–14.

T. Pudłocki, „Jest teraz szansa, by na stałe powrócił do swojego ukochanego miasta”. Wywiad z prof. Andrzejem Chwalbą, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, uczestnikiem panelu dyskusyjnego poświęconego pamięci Hermana Liebermana, który odbył się 3 czerwca 2011, „Nasz Przemyśl” 2011, nr 7 (82), s. 12.

T. Pudłocki, W poszukiwaniu prawdy o tym, co jest przedmiotem badań. Profesor Maria Wichowa w moich oczach, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” t. 57, 2021, z. 2 (25), s. 5–14.

T. Pudłocki, M. Waltoś, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 18 VI 2011 do 22 VI 2013 roku, „Rocznik Przemyski” t. 50, 2014, z. 3: Historia.

S. Stępień, Od szkoły katedralnej do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, w: 20 lat PWSW. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001–2021, red. E. Kasperska, Przemyśl 2021.

W. Wołczyk, Uczciliśmy pamięć dra Hermana Liebermana, „Nasz Przemyśl” 2011, nr 7 (82), s. 39.

Netografia:

https://ismip.pwsw.pl/2018/02/09/reaktywacja-wszechnicy-przemyskiej-a-chwalba-iii-rp-raportspecjalny/ [dostęp: 9.07.2022].

https://mnzp.pl/zapomniana-wojna-polsko-ukrainska-1918-1919-2/ [dostęp: 10.07.2022].

https://przemysl.pl/4219/okragly-stol-w-sprawie-akademii-wschodnioeuropejskiej.html [dostęp: 9.07.2022].

https://przemysl.naszemiasto.pl/prof-andrzej-chwalba-w-ii-lo/ar/c10-6847189 [dostęp: 9.07.2022].

https://pwsw.pl/pl/gaudeamus-igitur-po-raz-18-w-pwsw/ [dostęp: 9.07.2022].

https://pwsw.pl/pl/prof-andrzej-chwalba-honorowym-czlonkiem-przemyskiego-towarzystwaprzyjaciol-nauk/ [dostęp: 9.07.2022].

https://pwsw.pl/pl/wydzial-historyczny-uniwersytetu-jagiellonskiego-objal-patronat-nad-instytutemhistorii-pwsw/ [dostęp: 9.07.2022].

Informacje

Informacje: Rocznik Przemyski. Historia, 2022, s. 5 - 16

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Andrzej Chwalba and his links with Przemyśl

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 198

Liczba pobrań: 258