FAQ

Halina Grzymała-Moszczyńska

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków ( Polska)
Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52 31-044 Kraków